Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, τους προσωπικούς του προβληματισμούς, τα άγχη του ή ακόμα και την έλλειψη νοήματος στη ζωή του. Μέσα από την αυτογνωσία, ο συμβουλευόμενος με συνοδοιπόρο το σύμβουλο ψυχικής υγείας ανακαλύπτει το δρόμο που θα τον οδηγήσει σε μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή. Μαθαίνει να αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει και να ανακαλύπτει νέες, να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα θέματα που τον απασχολούν, να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ή ακόμα και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Κυρίαρχος στόχος μια πιο ικανοποιητική και δημιουργική ζωή.

Το συγκεκριμένο θέμα θα ολοκληρωθεί σε δύο διήμερα σεμινάρια:

 • 1ο Workshop
  « Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας & δεξιότητες στη Συμβουλευτική διαδικασία»
  Σε αυτήν τη συνάντηση θα δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:
  • Τι είναι Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας - Βασικές αρχές Συμβουλευτικής
  • Ποιός ο ρόλος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας - Συμβουλευτική Διαδικασία
  • Σχέση της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας με την Ψυχοθεραπεία
  • Δεξιότητες Συμβουλευτικής - Συμβουλευτική σχέση

ΗΜΕΡ/ΜΗΝΙΕΣ: Σαβ. 7 & Κυρ. 8 Νοεμβρίου 2015, 10:00–17:00

 • 2ο Workshop
  «Συμβουλευτική & εφαρμογές»
  Εφαρμόζοντας τη Συμβουλευτική σε θέματα όπως:
  • Άγχος, Θλίψη, πένθος, θέματα υγείας.
  • Συμβουλευτική σε γονείς, παιδιά, εφήβους. 

ΗΜΕΡ/ΜΗΝΙΕΣ: Σαβ. 28 & Κυρ. 29 Νοεμβρίου 2015, 10:00–17:00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αμαλία Καπουλέα, B.Sc. in Counseling and Psychological Science, University of Teesside. Έχει ολοκληρώσει 4ετή μετεκπαίδευση στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt στο Gestalt Foundation. Τα δύο τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση συμβούλων Ψυχικής Υγείας. Είναι μέλος της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και ΗAGT (Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Gestalt).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 260€