Ομάδες Θεραπείας - Αυτογνωσίας Gestalt

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ξεκινά, κάθε χρόνο, μία νέα, κλειστή ομάδα θεραπείας-αυτογνωσίας, βασισμένη στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt, που διαρκεί 3 χρόνια και πραγματοποιείται μέσα από τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μιάμισης ώρας.

 

Οι ομάδες θεραπείας απευθύνονται τόσο στους εκπαιδευόμενους του κέντρου όσο και σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματισθούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation λειτουργούν ήδη στην Αθήνα 3 κλειστές ομάδες ψυχοθεραπείας, διάρκειας 3 χρόνων, βασισμένες στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας…
Tο Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ξεκινά, κάθε χρόνο, μια κλειστή ομάδα θεραπείας-αυτογνωσίας, βασισμένη στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt.   Η ομάδα θεραπείας-αυτογνωσίας διαρκεί 3 χρόνια…