Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα όπως απώλειες, εξαρτήσεις, συγκρούσεις, κακοποίηση, παρέμβαση στην κρίση, διαχείριση του stress στον εργασιακό χώρο, κ.ά. που, ένας ψυχοθεραπευτής ή σύμβουλος ψυχικής υγείας, θα συναντήσει συχνότερα στο δωμάτιο της θεραπείας και χρειάζεται να τα προσεγγίσει και να τα διερευνήσει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποκτήσει βαθύτερη γνώση και εμπειρία.

 

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους του Gestalt Foundation αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας και των Ανθρωπίνων Επιστημών καθώς και σε άλλους πτυχιούχους, πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της θεραπείας Gestalt σε αυτές τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

 

Παρατήρηση:

Για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά – θεματικά εργαστήρια, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου, η οποία δεν επιστρέφεται. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται πριν τη πραγματοποίηση του εκάστοτε εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις κύκλου εργαστηρίων η εξόφληση πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του τελευταίου εργαστηρίου.

Το Gestalt Foundation, μέσα στο πλαίσιο των άλλων δραστηριοτήτων του, ενέταξε και βασικά μαθήματα Ψυχολογίας από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν τόσο οι εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα…
Η επούλωση από την επίδραση της κακοποίησης και του τραύματος στην παιδική ηλικία είναι κατά βάση μια διαδικασία ανάπτυξης. Μια διαδικασία που μοιάζει να μην είναι τόσο απλή σαν ευθεία…
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει το «πένθος» σε προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων είναι η ευαισθητοποίηση του θεραπευτή σε θέματα απωλειών, πένθους, παραγνωρισμένου θρήνου…
Μέσα στο πλαίσιο της σύνδεσης, της φροντίδας, της βαθιάς έκθεσης και της επαφής, που χαρακτηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία, είναι φυσικό να προκύπτουν και ερωτικά συναισθήματα. Σε αυτό το εργαστήρι θα…
Οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν μη λειτουργικούς τρόπους προσαρμογής του ατόμου στις συνθήκες που αντιμετώπισε στο παρελθόν ή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών επηρεάζουν βαθιά την αυτοεκτίμηση…