Πρόγραμμα Gestalt in Organizations

Πρόγραμμα Gestalt in Organizations

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν πλέον διεισδύσει στην κοινωνία και την οικονομία,  έχοντας  κερδίσει την αποδοχή σε όλους τους τομείς της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό βοηθά εργοδότες, διευθυντές, εργαζόμενους, επαγγελματίες να βελτιώνουν σε καθοριστικό βαθμό την ποιότητα της επαφής και της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η προσέγγιση Gestalt αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στο επαγγελματικό περιβάλλον, επηρεάζοντας θετικά την υγιή ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών. Όπως άλλωστε ισχύει και στο χώρο της Ψυχοθεραπείας, δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα επίγνωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διαλόγου-διαλεκτικής διαδικασίας, που χαρακτηρίζουν τη Gestalt.

 

Οι εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα    αποτελεσματικές σε θέματα που αφορούν στην ηγεσία, στην επικοινωνία, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στην ομαδικότητα, στις αλλαγές, στις συγκρούσεις, στις διαπραγματεύσεις, στο εργασιακό στρες, στη διαχείριση χρόνου, στη διαχείριση κρίσεων, στην αυτοπεποίθηση, στην ανάπτυξη διαλόγου.

 

Με βάση  την  προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι:

Συμβουλευτική (Consulting), Υποστήριξη (Coaching), Καθοδήγηση (Mentoring), Εκπαίδευση (Training), Εποπτεία (Supervision), τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  απευθύνεται:

 • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
 • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers), στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:       

 • Απαραίτητο πτυχίο Ανώτατης Σχολής και ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως π.χ. Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing, Sales Management, Marketing & Corporate Communication, Management, H.R., πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή άλλο πτυχίο, εμπειρία στο χώρο των οργανισμών
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα
 • 2 συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

 

Προϋποθέσεις παρακολούθησης – Ολοκλήρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Βασική εκπαίδευση / Θεωρία, Βίωμα, Μεθοδολογία ψυχοθεραπείας Gestalt (225 ώρες – 2 εκπαιδευτικά έτη).
 • Παρακολούθηση του κύκλου των κλειστών εργαστηρίων Gestalt στους Οργανισμούς (100 ώρες). *
 • Παρακολούθηση εργαστηρίων ειδικής θεματολογίας (counseling skills, κ.α.) (30 ώρες).
 • Ατομική εποπτεία (από επόπτη Gestalt in Organizations) (15 ώρες).
 • Ατομική θεραπεία (40 ώρες).
 • 5 χρόνια εμπειρία/ προϋπηρεσία σε οργανωσιακό περιβάλλον (στέλεχος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, σύμβουλος, coach).
 • Μελέτη βιβλιογραφίας.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (με τη μορφή περιπτωσιολογικής μελέτης, που θα αφορά σε πρακτική εφαρμογή σε οργανωσιακό περιβάλλον.

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει από το Gestalt Foundation βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να γίνει μέλος της E.A.G.T. (European Association of Gestalt Therapy).

 

*Αναλυτικό πρόγραμμα του εκάστοτε ετήσιου κύκλου εργαστηρίων θα το βρείτε στις δραστηριότητες του κέντρου με γενικό τίτλο: «Εργαστήρια Gestalt Coaching in Business  & Organizations».