Χατζηλάκου Κάτια

Χατζηλάκου Κάτια

Χατζηλάκου Κάτια

M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT and External Relation of EAGT). Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Ιδρυτικό μέλος του κέντρου Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, και ιδρυτικό μέλος της EEΨG (Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt).

Δουλεύει με ενήλικες, ομάδες και ζευγάρια.

Τα τελευταία 10 χρόνια δίνει έμφαση σε διαδικασίες της ψυχοθεραπείας Gestalt που σχετίζονται με το σώμα. Συντονίζει ομάδες και εργαστήρια κίνησης, σε συνεργασία με δασκάλους σύγχρονου χορού και πρωτόγονης έκφρασης, καθώς και εργαστήρια GestaltTango. Τα εργαστήρια και οι ομάδες απευθύνονται σε άτομα που ενδιαφέρονται για προσωπική εξέλιξη όσο και σε επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας σε εποπτικό επίπεδο. Κύριος σκοπός τους είναι τόσο η αυτογνωσία των συμμετεχόντων μέσω της επαφής με το σώμα όσο και η ευαισθητοποίησή τους μέσω της κοινωνικής – εθελοντικής προσφοράς  με παραστάσεις, που διοργανώνονται στο τέλος κάθε εργαστηρίου.

Συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και εποπτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και των Ανθρωπίνων Επιστημών, με κυρίαρχο άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταστολή της βίας, που αποτελούν και τα βασικά ενδιαφέροντά της. Συντονίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων δράσης στην κοινότητα σε συνεργασία με οργανώσεις, συλλόγους και οργανισμούς. Διετέλεσε επόπτρια σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης γυναικών στη ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Ένωση Νεανίδων) και στις φυλακές ανηλίκων και γυναικών στα Διαβατά Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΕΠΑΘ (Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης).

Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη για την επιμέλεια σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού σε σεμινάρια Αγωγής Υγείας, Διαχείρισης Συγκρούσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, όπως το «Βιωματικό Εργαστήριο με στόχο την Ευαισθητοποίηση σε θέματα επίλυσης Συγκρούσεων στο σχολείο και με άξονα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ, το 2009.

Είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Human Rights & Social Responsibility της EAGT (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας Gestalt), σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση της επαφής μεταξύ ψυχοθεραπείας Gestalt και του κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, με ειδική αναφορά στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι  συν-συγγραφέας του βιβλίου «Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία Gestalt - βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές», (2011), εκδόσεις Gestalt Foundation.