Πρόγραμμα Ομάδων Εκπαιδευτικού

Πέμπτη 17/05/2018

 

13:30 – 14:30 Άφιξη - Εγγραφές Εκπαιδευτικού
14:00 – 15:00 Καφές – Καλωσόρισμα
15:00 – 15:45 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Θέμα: «Commitment Is Born Out of Hope»
Συντονίστρια: Nurith Levi

15:45 – 20:00 Δουλειά σε μικρές ομάδες με εναλλαγή συντονιστών

Συντονιστές: N. Levi, Γ. Γιαμαρέλου, Α. Κωνσταντινίδου, Δ. Μπάλλιου, Κ. Χατζηλάκου, Γ. Δίπλας, Κ. Κώστας, Α. Γιάγκου

20:30              Δείπνο

 

Παρασκευή 18/05/2018

 

10:00 – 14:00 Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: … «μαζί» …
Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου
Θέμα: «Commitment Is Born Out of Hope»
Συντονίστριες: N. Levi, Δ. Μπάλλιου
Θέμα: «Δέσμευση στο Πεδίο στη Διαχείριση των Πολώσεων»
Συντονιστές: Γ. Δίπλας, Α. Γιάγκου
Θέμα: «Δέσμευση στο σχετίζεσθαι»
Συντονιστές: Γ. Γιαμαρέλου, Γ. Γιαγλής
Θέμα: «Ο Μύθος του Σίσυφου: η Δέσμευση στη Ζωή»
Συντονιστές: Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Κώστας

14:00 – 15:30 Διάλειμμα-Γεύμα

15:30 – 17:00 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Δέσμευση και Σχετίζεσθαι»

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές
17:30 – 19:00 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους Αθήνας
Θέμα: «Ελευθερία και δέσμευση» Μια δυναμική αλληλεπίδραση στον πυρήνα της θεραπευτικής σχέσης

19:30 – 20:30 Παράλληλες παρουσιάσεις αποφοίτων

Θέμα: «Δέσμευση = γένους θηλυκού»
Συντονίστρια: Μ. Παράσχου
Θέμα: «Ο φαύλος κύκλος του ανέκφραστου Θυμού»
Συντονίστριες:B. Αντωνάτου, Η. Ματσάγγου, Ε. Πελεκάνου
Θέμα: «Αφήνοντας τη Gestalt του Perls, βαδίζοντας στη Gestalt του σήμερα»
Συντονιστές: Α. Μπουτζώτης, Ε. Παρθενιώτη
Θέμα: «Σωματικός Πόνος: ένα ταξίδι ανα-ψυχής»
Συντονιστές: Β. Ασκαρίδου, Β. Γεωργακόπουλος

21:30 –            Παράσταση: «Ο Χορός των Αντιθέτων-Η Αρμονία της Συνεχούς Ροής»

 

Σάββατο 19/05/2018

 

10:00 – 14:00 Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «Δέσμευση στο σχετίζεσθαι»
Συντονιστές: Γ. Γιαμαρέλου
Θέμα: «Η Ευτυχία στη Δέσμευση και η Δέσμευση στην Ευτυχία»
Συντονιστές: Α. Κωνσταντινίδου, Γ. Γιαγλής
Θέμα: «Δέσμευση στο Πεδίο στη Διαχείριση των Πολώσεων»
Συντονιστές: Γ. Δίπλας, Κ. Κώστας
Θέμα: … «μαζί» …
Συντονιστές: Κ. Χατζηλάκου, Κ. Κατσαμάκης
Θέμα: «The aesthetic of commitment»
Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Α. Γιάγκου

14:00 – 15:00 Διάλειμμα-Γεύμα

15:00 – 16:30 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 4ου έτους Αθήνας
Θέμα: «Πώς ανθίζει ένας λωτός; »

16:30 – 18:00 Παρουσίαση 4ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Από θεραπευόμενος - θεραπευτής. Η διαδρομή μιας θεραπευτικής σχέσης»

18:00 – 18:30 Διάλειμμα – Καφές
18:30 - 19:30 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Αθήνας
Θέμα: «Από τα δεσμά στη δέσμευση»
Ανάρτηση Poster 2ου έτους Αθήνας
Θέμα: «Δέσμευση: Περιορισμός ή Ελευθερία;»
Ανάρτηση Poster 1ου έτους Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Χρώματα στο χάρτη μου»
Ανάρτηση Poster 2ου έτους Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Μεταμορφώνοντας τη δέσμευση»

21:30 –            Gala – Helping Hands & εορτασμός επετείου 20 χρόνων του Gestalt Foundation

 

Κυριακή 20/05/2018

 

10:00 – 12:00 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού FISH BOWL

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 14:30 1ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Group process & κλείσιμο ομάδας
Συντονιστές: Κ. Κώστας, Α. Γιάγκου
2ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Group process & κλείσιμο ομάδας
Συντονιστές: Γ. Γιαγλής
3ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Group process & κλείσιμο ομάδας
4ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Group process & κλείσιμο ομάδας

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός