Μηνιαίες Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των λοιπών δραστηριοτήτων του, το Gestalt Foundation, κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης, κάθε χρόνο, προγραμματίζει μία σειρά από επιστημονικές δραστηριότητες με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt που στόχο έχουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη στήριξη των εκπαιδευομένων του, των αποφοίτων του, των επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας αλλά και όλων των ενδιαφερομένων.