Δραστηριότητες Αθήνας

Το Gestalt Foundation, Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των λοιπών δραστηριοτήτων του, κάθε χρόνο, προγραμματίζει μία σειρά από επιστημονικές δραστηριότητες με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, που στόχο έχουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη στήριξη των εκπαιδευομένων του, των αποφοίτων του, των επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων.

 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 οι επιστημονικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μία σειρά εργαστηρίων (Εκπαιδευτικά – Θεματικά, Εκπαιδευτικά – Βιωματικά, Βιωματικά), έναν κύκλο εργαστηρίων και δύο εργαστήρια στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, έναν κύκλο εργαστηρίων “Gestalt Coaching in Business and Organizations, ομάδες Εποπτείας, ομάδες Θεραπείας, μία νέα ενότητα Βασικών Μαθημάτων Ψυχολογίας, με πρωταρχικό πυλώνα την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της γνώσης, τόσο των αρχών της θεωρίας και της μεθοδολογίας Gestalt, όσο και των εφαρμογών της στη διαδικασία της θεραπείας.