Δραστηριότητες Αθήνας

Στο πλαίσιο των λοιπών δραστηριοτήτων του, το Gestalt Foundation, κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης, κάθε χρόνο, προγραμματίζει μία σειρά από επιστημονικές δραστηριότητες με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt που στόχο έχουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη στήριξη των εκπαιδευομένων του, των αποφοίτων του, των επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας αλλά και όλων των ενδιαφερομένων.

 

Αυτές οι επιστημονικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικά-θεματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά-βιωματικά εργαστήρια, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες θεραπείας-αυτογνωσίας, ομάδες εποπτείας, κύκλους θεματικών εργαστηρίων, ετήσια προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διαλέξεις κ.ά. συμπληρώνουν, εμπλουτίζουν και ενισχύουν τη γνώση τόσο των αρχών της θεωρίας και της μεθοδολογίας Gestalt όσο και των εφαρμογών της στη διαδικασία της θεραπείας.

 

Με αυτό το σκεπτικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, έχουν προγραμματιστεί μία σειρά εκπαιδευτικών-θεματικών, εκπαιδευτικών-βιωματικών και βιωματικών εργαστηρίων, συναντήσεις φιλοσοφίας, ομάδες εποπτείας, ομάδες θεραπείας-αυτογνωσίας, μαθήματα ψυχολογίας, ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ένας κύκλος εργαστηρίων Gestalt in Organizations κ.ά.