Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι μία ξεχωριστή επιστημονική περιοχή που καθιερώνεται και εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και που έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ζωής ενός ατόμου όπως η εργασία, η οικογένεια, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινότητα και όπου οι συνθήκες του σύγχρονου κόσμου το καθιστούν αναγκαίο.

 

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας αφορά σε μια συστηματική, οργανωμένη και επιστημονικά εμπεριστατωμένη διαδικασία που εστιάζει στην ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση της εξέλιξης ενός ατόμου ώστε να αποκτήσει μια πιο υγιή, πιο ισορροπημένη και δημιουργική ζωή. Με άλλα λόγια, διευκολύνει και προάγει την ψυχική υγεία.

 

Μεταξύ των σημαντικών αντικειμένων ενασχόλησης της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας είναι η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, η ψυχολογική στήριξη, η επίλυση προβλημάτων ή ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, η προσαρμογή σε αλλαγές κοκ.

 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παρέχει την υποστήριξη και βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν την επίγνωση που χρειάζονται ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και σαφή αντίληψη των επιλογών τους. Τους βοηθά ακόμα να αυξήσουν την αυτοδιάθεσή τους, την αυτονομία τους και την υπευθυνότητά τους απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να επιλύουν συγκρούσεις, να αποσαφηνίσουν τις αξίες τους και να αποκτούν αποτελεσματικότερες κοινωνικές δεξιότητες.

 

Σημαντικό βέβαια είναι να την ασκεί κατάλληλα και υπεύθυνα, έχοντας δηλαδή την εκπαιδευτική κατάρτιση που του παρέχει η γνώση της θεωρίας και της δεοντολογίας, των δεξιοτήτων, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση και την εφαρμογή της. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας στην προσέγγιση της θεραπείας Gestalt, απευθύνεται

 • Σε κατόχους πτυχίου ανωτάτης σχολής (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, νομικούς, κ.ά.
 • Σε κατόχους πτυχίου συμβουλευτικής, σε διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε καλλιτέχνες και
 • Σε όσους έχουν εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής ή έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα συμβουλευτικής·

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής ή πτυχίο συμβουλευτικής
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα
 • Προσωπική συνέντευξη όπου ο ενδιαφερόμενος αξιολογείται κατά περίπτωση
 • 2 Συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και της ΕΕΣ (Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει:

 • 450 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρία της θεραπευτική προσέγγισης Gestalt (τριετής φοίτηση τουλάχιστον)*
 • 100 ώρες εκπαίδευσης κορμού που περιλαμβάνουν Εισαγωγή στη Συμβουλευτική & Βασικές Δεξιότητες, Ψυχοπαθολογία, και θεματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως κρίση, κακοποίηση, απώλειες κλπ
 • 200 ώρες πρακτικής εξάσκησης
 • 50 ώρες εποπτείας (εκ των οποίων οι 40 ώρες είναι υποχρεωτικά ατομικές)
 • 200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης που επιμερίζονται σε 150 ώρες ομαδικής θεραπείας (τρία χρόνια) και 50 ώρες ατομικής θεραπείας.
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας - Περιπτωσιολογική μελέτη

* Δυνατότητα παρακολούθησης και 4ου έτους μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευτές.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει παραδώσει τη διπλωματική του εργασία (βιβλιογραφική ή περιπτωσιολογική μελέτη).

Με τη συμπλήρωση των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και των απαιτούμενων εργασιών με επιτυχία, ο εκπαιδευόμενος σύμβουλος ψυχικής υγείας παραλαμβάνει από το Gestalt Foundation πιστοποιητικό εκπαίδευσης, στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt για συμβούλους Ψυχικής Υγείας, το οποίο του επιτρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής) ώστε να πιστοποιηθεί ως τακτικό μέλος της.