Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Ετήσιο  Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το περιβάλλον, η επιστήμη, η τεχνολογία και κατά συνέπεια οι κοινωνίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ατόμων συνεχώς μεταβάλλονται, ανανεώνονται και εξελίσσονται, θεωρεί αναγκαία, για έναν ψυχοθεραπευτή και σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, τη δια βίου εκπαίδευση.

 

Με αυτήν την πεποίθηση, κάθε χρόνο, οργανώνει και πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που υλοποιείται μέσα από κύκλους εξειδικευμένων θεματικών εργαστηρίων και εποπτείας. Για το συντονισμό των παραπάνω εργαστηρίων προσκαλεί εξειδικευμένους και καταξιωμένους ξένους εκπαιδευτές από την Ευρώπη και την Αμερική, διότι υπάρχει βαθιά η πίστη ότι η ανταλλαγή εκπαιδευτών προσδίδει στην εκπαίδευση προστιθέμενη αξία.

 

Βασικός σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι τόσο η εμβάθυνση στη θεωρία και στην εποπτεία όσο και στην προσωπική ανάπτυξη των επαγγελματιών.