Εργαστήρια Εποπτείας Gestalt

Τα εργαστήρια εποπτείας απευθύνονται σε θεραπευτές Gestalt όσο και εκπαιδευόμενους 3ου και 4ου έτους, αλλά και σε επαγγελματίες άλλων προσεγγίσεων που θέλουν να δουλέψουν εποπτικά κομμάτια μέσα από αυτό το διαφορετικό τρόπο.

Η διαδικασία του profile είναι για όλους μας ένα ορόσημο στην εκπαίδευσή μας σαν Gestalt θεραπευτές. Η ολοκλήρωση μιας πολυδιάστατης πορείας αναζήτησης, του εαυτού μας, εμπειρίας, εκπαίδευσης και γνώσης. Τι…