Πρόγραμμα Ομάδων Εκπαιδευτικού

Τετάρτη 17/05/2023

 

20:00 – 20:30 Άφιξη - Εγγραφές Εκπαιδευτικού

21:00 Δείπνο  

 


Πέμπτη 18/05/2023

 

10:00 – 11:00  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού / Παρουσίαση Γεν. Θέματος

 Θέμα: “Τhe world of experience… a creative process”

 Συντονίστρια: Liv Estrup

 

11:00 – 14:00   Κλειστές ομάδες εκπαιδευτικού

Group Processes πάνω στην παρουσίασηΤhe world of experience… a creative process”

1ο Εκπ Αθήνας

Συντονίστριες: Κ. Σιαμπάνη, Γ. Καλώτα

1ο Εκπ Θεσ/νίκης & 1ο Εκπ. Λάρισας - Διαδικτυακό

Συντονίστριες: Ε. Παππά, Α. Ερκετζίκη

2ο Εκπ Αθήνας Α+Β τμήμα

Συντονιστές: Δρ. Γ. Γιαγλής, Σ. Χατζοπούλου

2ο Εκπ Θεσ/νίκης & 2ο Εκπ. Λάρισας - Διαδικτυακό

Συντονιστές: Γ. Δίπλας, Δ. Χαντζιάρα

3ο Διαδικτυακό

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου

3ο Εκπ. Αθήνας & 3ο Εκπ. Θεσ/νίκης

Συντονιστές: Γ. Γιαμαρέλου, Δ. Πάρτσια

4ο Εκπ. Αθήνας, 4ο Εκπ. Θεσ/νίκης & 4ο Εκπ. Λάρισας

Συντονίστριες: Α. Κωνσταντινίδου, Α. Αναγνωστοπούλου

 

14:00 –16:00   Διάλειμμα / Γεύμα

 

16:00 - 18:00   Συνέχεια και κλείσιμο των ομάδων

 

18:00 – 18:30   Διάλειμμα καφές

 

18:30- 19:00   Ολομέλεια - Παρ/ση  Poster 1ου Εκπ. Αθήνας

Θέμα: «Η Συνάντηση»

 

19:00- 20:00    Ολομέλεια - Παρ/ση  Poster 2ου Εκπ. Αθήνας, Α & Β τμήμα

Α’ Τμήμα

Θέμα: «ΕΑΥΤΟΣ... ένα δημιουργικό φαινόμενο»

Β’ Τμήμα

Θέμα: «Το παιχνίδι των ρόλων»

Δημήτρης Διοματάρης,

Τετράγωνο Πάτωμα. Η ποίηση συναντά τη θεραπεία Gestalt. Αθήνα, Ιδιωτική, 2018

 

20:00- 20:30  Ολομέλεια - Παρ/ση  Poster 1ου Εκπ. Λάρισας - Διαδικτυακού

Θέμα: «Αναζητώντας τη Συνάντηση, Συναντώντας την Επαφή»

 

21:00  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 


Παρασκευή 20/05/2023

 

10:00- 10:30  Ολομέλεια- Παρ/ση 3ο Θεσ/νίκης

Θέμα: «Από τον σπόρο στο δέντρο: η δημιουργική διαδικασία της ομάδας στην ψυχοθεραπεία Gestalt»

 

10:30- 11:00   Ολομέλεια- Παρ/ση 3ο Αθήνας

Θέμα: "e-ΜΠΕΙΡΙΑ: Σύνδεση; Αποσύνδεση;"

 

11:00 - 11:30  Ολομέλεια - Παρ/ση 3ο Διαδικτυακό

Θέμα: «Η θεραπευτική σχέση: ένας δημιουργικός χώρος και χρόνος καταστροφής και συν-δημιουργίας νοημάτων»

 

11:30- 14:00  Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Group Process πάνω στις παρουσιάσεις του 3ου έτους

1η ομάδα

Συντονίστριες: Κ. Χατζηλάκου, Δ. Χαντζιάρα

2η ομάδα

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Δ. Πάρτσια

3η ομάδα:

Συντονίστριες: Γ. Γιαμαρέλου, Α. Ερκετζίκη

4η ομάδα

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

5η ομάδα

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδο

6η ομάδα

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

7η ομάδα

Συντονίστρια: Σ. Χατζοπούλου

8η ομάδα

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

14:00 –16:00  Διάλειμμα / Γεύμα

 

16:00 - 18:00  Συνέχεια και κλείσιμο των ομάδων

 

18:00 – 18:30   Διάλειμμα καφές

 

18:30 - 19:00 Ολομέλεια - Παρ/ση  Poster 2ου Εκπ. Λάρισας - Διαδικτυακού

Θέμα: “Η Θεωρία Εαυτού in vivo”

 

19:00- 20:00 Ολομέλεια - Παρ/ση  Poster 1ου και 2ου Εκπ. Θεσ/νίκης

1ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Διαδρομές… μετ' εμποδίων»

2ο έτος Θεσσαλονίκη

Θέμα: «Μονάκριβη, δική μου: Η Εμπειρία»

 

21:00 Gala/ Helping Hands

 


Σάββατο 20/05/2023

10:00- 10:30 Ολομέλεια- Παρ/ση 4ο Αθήνας

Θέμα: «Μελετώντας την περίπτωση της ομάδας μας: …από τη ρήξη στην επανόρθωση…»

 

10:30- 11:00 Ολομέλεια- Παρ/ση 4ου Θεσ/νίκης

Θέμα: «Υπαρξιακή μοναξιά… Από την αγωνία στη δημιουργία…»

 

11:00- 11:30 Ολομέλεια- Παρ/ση 4ου Λάρισας

Θέμα: «Η δημιουργικότητα της δημιουργικής προσαρμογής»

 

11:30- 14:00 Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Group Processes πάνω σε όλες τις παρουσιάσεις του 4ου έτους

1η ομάδα

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Α. Ερκετζίκη

2η ομάδα

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

3η ομάδα

Συντονίστρια: Α. Αναγνωστοπούλου

4η ομάδα

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

5η ομάδα

Συντονίστριες: Ε. Παππά, Δ. Πάρτσια

6η ομάδα

Συντονίστρια: Γ. Καλώτα

7η ομάδα

Συντονίστρια: Κ. Σιαμπάνη

8η ομάδα

Συντονιστές: Δρ. Γ. Γιαγλής, Δ. Χαντζιάρα

 

14:00 – 15:00 Διάλειμμα / SNAK

 

15:00 - 17:00 Ολομέλεια /Fishbowl με το γενικό θέμα

 

17:00 – 17:30  Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Πέμπτη 18/05/2023

 

12:00 – 14:00 Άφιξη - Εγγραφές – Καλωσόρισμα

14:00 – 16:00 Γεύμα

 

16:00 – 18:00

Θέμα: “Τhe world of experience… a creative process”

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

18:00 – 18:30  Διάλειμμα – Καφές

 

18:30 –20:30

Θέμα: Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας (1η ημέρα)

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

21:00 –  Παράσταση

 


Παρασκευή 19/05/2023

 

10:00 – 14:00

Θέμα: “Τhe world of experience… a creative process”

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

14:00 – 16:00  Διάλειμμα – Γεύμα

 

16:00 – 18:00  

Θέμα: Συνέχεια ομάδας

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

18:00 – 18: 30  Διάλειμμα – Καφές

 

18:30 –20:00  

Θέμα: Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας (2η ημέρα)

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

21:00 – Gala – Helping Hands

 


Σάββατο 20/05/2023

 

10:00 – 14:00   

Θέμα: “Τhe world of experience… a creative process”

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

14:00 – 15:00  Διάλειμμα – Σνακ

 

15:00 –17:00   

Θέμα: Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας (3η ημέρα)

Συντονίστρια: Liv Estrup

 

17:00 – 17:30  Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός