4ήμερο Εργαστήριο Gestalt

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation διοργανώνει 4ήμερη επιστημονική και βιωματική συνάντηση με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων εκπαιδευτών και θεραπευτών. Στο 4ήμερο δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία και μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt μέσα από βιωματικά ομαδικά εργαστήρια, ομιλίες και θεωρητικές παρουσιάσεις.

 

Το ετήσιο τετραήμερο workshop γίνεται εκτός των πόλεων όπου γίνονται συνήθως τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Συμμετέχουν όλα τα εκπαιδευτικά έτη, καθώς επίσης απόφοιτοι του Κέντρου, θεραπευτές άλλων προσεγγίσεων, φοιτητές σχολών ψυχικής υγείας και άνθρωποι που έρχονται για προσωπική ανάπτυξη σε παράλληλες ξεχωριστές ομάδες.

 

Σε αυτό το τετραήμερο δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να δουλέψουν σε πολυποίκιλα θέματα με διαφορετικές συνθήκες από το συνηθισμένο πρόγραμμά τους. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ενδυνάμωση των δεσμών σε όλα τα μέλη του Gestalt Foundation, η ισχυροποίηση της αίσθησης της Κοινότητας, η εμπειρία ότι ανήκουμε όλοι σε ένα ευρύτερο πεδίο, η ανταλλαγή και συνδιαλλαγή και με άλλα μέλη της κοινότητας στις κοινές εκδηλώσεις.

 

Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε δημόσιες παρουσιάσεις (oral presentations, posters) από το πρώτο έως το τέταρτο έτος και να παρουσιάσουν την ομαδική εργασία που τους αναλογεί. Τις παρουσιάσεις εποπτεύουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές του κάθε έτους προωθώντας την ενεργητική μάθηση, κατανόηση κι εφαρμογή της θεωρίας της Θεραπείας Gestalt. Η επεξεργασία των εμπειριών του τετραημέρου γίνεται σε επόμενο εργαστήριο, κατά προτίμηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του έτους κι εντάσσεται στο πρόγραμμα, τη θεωρία και τη διαδικασία του αντίστοιχου έτους.