Δραστηριότητες Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation προγραμματίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018—2019 μία σειρά εργαστηρίων (εκπαιδευτικών, βιωματικών), ομάδων αυτογνωσίας, ομάδων εποπτείας, βιωματικών ομάδων, ανοιχτών διαλέξεων καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης εποπτών (Θεσσαλονίκη), πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και πρόγραμμα Gestalt In Organizations (Αθήνα).

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις επιμέρους κατηγορίες μας.