Πρόγραμμα Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Παρασκευή 13/05/2016

12:00 – 13:30 Άφιξη - Εγγραφές – Καλωσόρισμα

13:30 – 15:00 Γεύμα

15:00 – 17:00 Θέμα: "When trauma corrupts the experience of being, Gestalt can restore the feeling of wholeness"

 Συντονίστρια: I. Le Peuc’h

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

17:30 – 19:00 Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας

19:30 – 20:30 Παράλληλες παρουσιάσεις αποφοίτων

 Θέμα: “Διαμορφώνοντας το όραμά μας στον εργασιακό χώρο…”

 Συντονιστής: Γ. Σταμάτης

 Θέμα: “Το Πέμπτο Στοιχείο - Πρόσκληση για μια βιωματική προσέγγιση των εννοιών της γης, της φωτιάς, του νερού, και του αέρα στη θεραπευτική σχέση και  διαδικασία”

 Συντονιστής: Χ. Καραπιπέρης

 Θέμα: “ Χρήματα, δεοντολογία και νόημα: η ενσωμάτωση μιας πόλωσης”

Συντονιστές: Γ. Γιαγλής, Ρ. Σαντμόν

21:30 –           Παράσταση: “Σώμα= Φορέας και εκφραστής νοήματος”

 

Σάββατο 14/05/2016

10:00 – 13:00 Θέμα: "When trauma corrupts the experience of being, Gestalt can restore the feeling of wholeness"

 Συντονίστρια: I. Le Peuc’h

13:00 – 14:30 Διάλειμμα – Γεύμα

14:30 – 17:00 Συνέχεια της ομάδας

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

17:30 – 19:00 Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας 

19:30 – 20:30 Παράλληλες παρουσιάσεις αποφοίτων

 Θέμα: "Το απτό και βιωμένο σώμα στις εμπειρίες του έρωτα, της αγάπης, του πάθους, του σεξ"
 Συντονιστής: Π. Θεοδώρου
 Θέμα: "Περιμένοντας τη ρευστότητα: Το θέατρο του Samuel Beckett συναντά τη θεραπεία Gestalt "
 Συντονίστρια: Ε. Κουτελά
 Θέμα: “Το ένα «ΣΩΜΑ» μέσα στο «ΑΛΛΟ»: Αλλαγή, Εξέλιξη, Ανάπτυξη”
 Συντονίστρια: Μ. Παράσχου

21:30 – Gala – Helping Hands

 

Κυριακή 15/05/2016

10:00 – 12:00 Θέμα: "When trauma corrupts the experience of being, Gestalt can restore the feeling of wholeness"

 Συντονίστρια: I. Le Peuc’h

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 14:30 Συνέχεια και κλείσιμο ομάδας

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός