Πρόγραμμα Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Παρασκευή 18/5/2018

 

12:30 – 14:00 Άφιξη - Εγγραφές – Καλωσόρισμα

14:00 – 15:30 Γεύμα

15:30 – 17:00 Θέμα: «Commitment Is Born Out of Hope»

Συντονίστρια: N. Levi

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

17:30 – 19:30 Συνέχεια με εποπτεία και κλείσιμο ομάδας

Συντονίστρια: N. Levi

19:30 – 20:30 Παράλληλες παρουσιάσεις αποφοίτων

Θέμα: «Δέσμευση = γένους θηλυκού»

Συντονίστρια: Μ. Παράσχου

Θέμα: «Ο φαύλος κύκλος του ανέκφραστου Θυμού»

Συντονίστριες: B.Αντωνάτου, Η.Ματσάγγου, Ε.Πελεκάνου

Θέμα: «Αφήνοντας τη Gestalt του Perls, βαδίζοντας στη Gestalt του σήμερα»

Συντονιστές: Α. Μπουτζώτης, Ε. Παρθενιώτη

Θέμα: «Σωματικός Πόνος: ένα ταξίδι ανα-ψυχής»

Συντονιστές: Β. Ασκαρίδου, Β. Γεωργακόπουλος

21:30 –           Παράσταση: «Ο Χορός των Αντιθέτων-Η Αρμονία της Συνεχούς Ροής»

 

Σάββατο 19/05/2018

 

10:00 – 14:00 Θέμα: Εποπτεία

Συντονίστρια: N. Levi

14:00 – 15:00 Διάλειμμα – Γεύμα

15:30 – 17:00 Συνέχεια με εποπτεία

Συντονίστρια: N. Levi

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

17:30 – 19:30 Συνέχεια με εποπτεία και κλείσιμο ομάδας

Συντονίστρια: N. Levi

21:30 –           Gala – Helping Hands & εορτασμός επετείου 20 χρόνων του Gestalt Foundation

 

Κυριακή 20/05/2018

 

10:00 – 12:00 Συνέχεια με εποπτεία

Συντονίστρια: N. Levi

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 14:30 Συνέχεια με εποπτεία και κλείσιμο ομάδας

Συντονίστρια: N. Levi

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός