Εκπαίδευση Gestalt

Σκοπός της Εκπαίδευσης

 

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπείας Gestalt. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση από τους εκπαιδευόμενους, των αρχών και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπείας Gestalt, στην επαγγελματική τους άσκηση, και στην ανάπτυξη ενός προσωπικού στυλ δουλειάς.

 

Πέρα από τις επαγγελματικές δεξιότητες ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι η προσωπική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι του Gestalt Foundation αποκτούν επίγνωση της προσωπικής τους εξέλιξης και της δομής των διαπροσωπικών τους σχέσεων ενώ μέσα από την ασφάλεια, τις προκλήσεις και τη δυναμική της ομάδας διερευνούν νέους και πιο αυθεντικούς τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης.

 

Φιλοσοφία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη, σύγχρονη και ενημερωμένη βιβλιογραφική κάλυψη στην ψυχοθεραπεία Gestalt, καθώς και η διαρκώς εποπτευόμενη βιωματική εκπαίδευση στην κλινική πρακτική.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε μία ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία, το βίωμα και την πρακτική. Οι εκπαιδευόμενοι του Gestalt Foundation είναι ενεργά μέλη στη διαμόρφωση του προγράμματος, μέσα από την συνεύρεση και ανταλλαγή ρόλων και εμπειρίας ανάμεσα στα έτη.

Βασικοί άξονες της διαδικασίας είναι ο διάλογος, η φαινομενολογική συνάντηση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από τη δυναμική της ομάδας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η πρόσκληση για συνειδητότητα και η ευθύνη για τη σχέση οργανισμού – περιβάλλοντος.

Βασική πεποίθηση είναι η αρχή της "ίσης ευκαιρίας" για όλους,τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ψυχοθεραπεία, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλετικών χαρακτηριστικών, πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, κοινωνικής τάξης και προέλευσης, σωματικών ή ψυχικών ιδιαιτεροτήτων, ηλικιακών ομάδων.

 

Το όραμα του Gestalt Foundation είναι να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική κοινωνία με εθελοντική και επαγγελματική εργασία σε πολλούς τομείς εφαρμογής της θεραπείας Gestalt.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα   Για ψυχοθεραπευτές είναι απαραίτητο πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προσωπική συνέντευξη. Αίτηση συμμετοχής…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, εφαρμόζοντας τη βασική έννοια της θεραπείας Gestalt «δημιουργική προσαρμογή» και ως απάντηση στις ανάγκες του σήμερα, δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη ένα νέο τροποποιημένο και…
Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι μία ξεχωριστή επιστημονική περιοχή που καθιερώνεται και εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και που έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ζωής…
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν πλέον διεισδύσει στην κοινωνία και την οικονομία,  έχοντας  κερδίσει την αποδοχή σε όλους τους τομείς της αγοράς, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτό βοηθά εργοδότες, διευθυντές,…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το περιβάλλον, η επιστήμη, η τεχνολογία και κατά συνέπεια οι κοινωνίες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ατόμων συνεχώς…
Αναγνωστοπούλου Αθηνά, Σχεσιακή θεραπεία Gestalt (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt), Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation), ΒΑ στην Ψυχολογία (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος), Δίπλωμα στη Συμβουλευτική & Συνθετική Ανάλυση (COSCA). Ψυχοθεραπεύτρια…
Αντωνίου Έλενα, Ψυχολόγος, BSc (University of La Verne), MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία (University of Hull). Ψυχοθεραπεύτρια και Επόπτρια Gestalt, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (HAGT), της EAGT και της Attachment…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation έχει δημιουργήσει μια λίστα θεραπευτών Gestalt που πληρούν βασικά κριτήρια εκπαίδευσης και πρακτικής.   Η λίστα ενημερώνεται συνεχώς. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να την…