Εργαστήρια Gestalt Coaching in Business & Organizations

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν πλέον διεισδύσει στην κοινωνία και την αγορά και έχουν γίνει αποδεκτές σε όλους τους τομείς. Αυτό βοηθά την επαφή και την επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων, την παρακίνηση, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας (διευθυντές, επαγγελματίες, υπάλληλοι και εργαζόμενοι).

Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση Gestalt αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στο χώρο των οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς, όπως άλλωστε ισχύει και στο χώρο της ψυχοθεραπείας, αρχίζει να δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα επίγνωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου-διαλεκτικής διαδικασίας που χαρακτηρίζουν την Gestalt.

Οι εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε θέματα που αφορούν στην ηγεσία, στην επικοινωνία, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στην ομαδικότητα, στις αλλαγές, στις συγκρούσεις, στις διαπραγματεύσεις, στο εργασιακό στρες, στη διαχείριση χρόνου, στη διαχείριση κρίσεων, στην αυτοπεποίθηση, στην ανάπτυξη διαλόγου.

Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι:

Συμβουλευτική (Consulting), Υποστήριξη (Coaching), Καθοδήγηση (Mentoring), Εκπαίδευση (Training), Εποπτεία (Supervision), τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Ο κύκλος εργαστηρίων απευθύνεται:

  • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
  • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
  • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
  • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
  • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς(managers).