Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations

Ο  κύκλος  εργαστηρίων απευθύνεται:

 • Σε ψυχοθεραπευτές η ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
 • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (G.P.O.).
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

Ο κύκλος εργαστηρίων είναι διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνει :

1 μονοήμερο & 6 διήμερα βιωματικά εργαστήρια, βασισμένα στην πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής / coaching Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με:

 • Θεωρία, πρακτική και βιωματικά εργαστήρια
 • Εργασίες με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies)
 • Βιβλιογραφία
 • Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και την ομάδα όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων

Με την παρακολούθηση του κύκλου των παραπάνω εργαστηρίων, ο κάθε ενδιαφερόμενος:

 • Θα έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές της θεωρίας και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και πώς αυτή επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 • Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως:
  • αυτογνωσίας, επίγνωσης, δημιουργικής προσαρμογής και λειτουργικής επαφής με τον εαυτό τους και το περιβάλλον
  • συμβούλου, coach και εκπαιδευτή
  • αποτελεσματικού manager, συντονιστή ομάδων.

 • Θα υιοθετήσει τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές , σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:
  • την Επικοινωνία

  • τη Δημιουργικότητα τη Συνεργασία

  • την Ομαδικότητα την Ηγεσία

  • τις Αλλαγές

  • τις Συγκρούσεις

  • τις Διαπραγματεύσεις το Εργασιακό Στρες τη Λήψη Αποφάσεων τη Διαχείριση Χρόνου

  • τη Διαχείριση Κρίσεων την Αυτοπεποίθηση

  • την Ανάπτυξη Διαλόγου, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €970

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου των εργαστηρίων που αναφέρονται παραπάνω. Για συμμετοχή, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η οποία δεν επιστρέφεται. Στους κύκλους εργαστηρίων πρέπει να ακολουθείται ο οικονομικός διακανονισμός που ορίζεται από το κέντρο για την αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής του οποίου η εξόφληση οφείλει να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη του τελευταίου εργαστηρίου.

 

Σε αυτό το εργαστήριο θα έρθουμε σε επαφή με την ιστορία, την φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της θεωρίας Gestalt, εξερευνώντας την φαινομενολογική, υπαρξιακή, βιωματική, διαλογική και σχεσιακή της διάσταση.…
Στο εργαστήριο αυτό θα εξερευνήσουμε το ρόλο της ηγεσίας, όπως αυτός αντιμετωπίζεται και αναδεικνύεται μέσα από το πρίσμα της προσέγγισης Gestalt.   Θα πειραματισθούμε, θα ανακαλύψουμε και θα αναδείξουμε σε…
Κάθε ομάδα μόνιμη ή παροδική αναπτύσσει μία δική της δυναμική που περνάει από διάφορες φάσεις. Στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό και ο ρόλος του…
Οι οργανισμοί καλούνται να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ το βασικό μέσο για την επιβίωση τους είναι η ικανότητα τους να προσαρμόζονται σε αυτές τις…
Φαινόμενα όπως η σύγκρουση, ο εκφοβισμός, η παρενόχληση, καθώς και η έντονη δυναμική των οικογενειακών επιχειρήσεων (family business) εμφανίζονται συχνά στους οργανισμούς. Συχνά τα αποφεύγουμε η προσπαθούμε να τα επιλύσουμε…
Σε αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούμε με το πώς, κάτω από το πρίσμα της Gestalt, προχωράμε σε «διάγνωση» του Οργανισμού. Το πώς δηλαδή «εξερευνούμε» τον Οργανισμό μέσω του βιώματος, της…
Σε αυτό το εργαστήριο θα «δουλέψουμε» συγκεκριμένα case-studies που θα «φέρει» ο κάθε εκπαιδευόμενος από την εργασιακή του ζωή. Έτσι όλοι μαζί θα δούμε τα πράγματα τόσο από τη σκοπιά…