Πρόγραμμα Ομάδων Εκπαιδευτικού

Πέμπτη 14/05/2020


 

13:30 – 14:30    Άφιξη - Εγγραφές Εκπαιδευτικού

14:00 – 15:00    Καφές – Καλωσόρισμα

15:00 – 15:45   Ολομέλεια Εκπαιδευτικού Παρουσίαση

                           Θέμα: «Dare to share - reflective presence of Gestalt therapist in the group and system»

Συντονίστρια: I. Vidacovic

15:45 – 20:00    Δουλειά σε μικρές ομάδες

Συντονιστές: I. Vidacovic, Γ. Γιαμαρέλου, Γ. Δίπλας, Δ. Μπάλλιου, Α. Κωνσταντινίδου, Ν. Παππά, Κ. Χατζηλάκου,

20:30                    Δείπνο

 

 

Παρασκευή 15/05/2020


 

10:00 – 13:30   Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «Ομάδα είναι …».

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου, Σ. Χατζοπούλου

Θέμα: «Τί σημαίνει Δυναμική της Ομάδας;»

Συντονίστρια: Δ. Μπάλλιου            

Θέμα: «Η Διαδικασία Ομάδας Βήμα Βήμα»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

Θέμα: «Ομάδα Μικρής Διάρκειας»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

Θέμα: «Inclusive and exclusive aggression in group communication»

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδου, Γ. Καλώτα

Θέμα: «Αφή-επαφή στο εδώ και τώρα της ομάδας»

Συντονίστρια: Ν. Παππά

 

13:30 – 15:30    Διάλειμμα-Γεύμα

15:30 – 17:00    Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους  Θεσσαλονίκης

Θέμα: «www.therapy.com»

17:00 – 17:30    Διάλειμμα – Καφές

17:30 – 19:00    Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους Αθήνας

Θέμα: «O Mαγικός Καθρέπτης»

19:00 – 19:30    Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Δυναμική Ομάδας και Δημιουργία Μορφών»

Ανάρτηση Poster 2ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Αναζητώντας την ίαση»

20:30 –            Παράσταση: «Αλκήστιδος ανδρεία». «Αλκήστιδος αναβίωσις».

 

 

Σάββατο 16/05/2020


 

10:00 – 13:30   Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «Ομάδα είναι …».

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου, Γ. Καλώτα

Θέμα: «Η εμπειρία της συναισθηματικής σύγκρουσης στη δυναμική της ομάδας»

Συντονίστρια: Δ. Μπάλλιου, Α. Αναγνωστοπούλου

Θέμα: «Η Διαδικασία Ομάδας Βήμα Βήμα»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

Θέμα: «Ομάδα Μικρής Διάρκειας»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

Θέμα: «Inclusive and exclusive aggression in group communication»

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Χατζοπούλου

Θέμα: «Υπάρχω...Υπάρχεις...Υπάρχουμε... Η Ύπαρξη ως ...ρήμα»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

13:30 – 15:15   Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

15:15 – 16:45   Ολομέλεια Εκπαιδευτικού  

Παρουσίαση 4ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Η διαδρομή της ομάδας μας 

από το ‘εσύ’ στο ‘εγώ’ και η συν-δημιουργία του ‘εμείς’»

16:45 – 17:15    Διάλειμμα – Καφές

17:15 – 18:45   Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 4ου έτους Θεσσαλονίκης                         

Θέμα: «JOKER: Το τραύμα του κοινωνικού χαμόγελου»                

18:45 - 19:30    Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Ο σεξισμός ως αποτέλεσμα ενδοβολής - Εκδήλωση και αντίκτυπος στη θεραπευτική ομάδα Gestalt»

Ανάρτηση Poster 2ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Εγώ ανάμεσά σας κι εσείς γύρω μου»

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Λάρισας

Θέμα: «Η εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από την ομάδα»

19:30 – 20:30   Παράλληλες παρουσιάσεις αποφοίτων

Θέμα: «...ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ… ΜΑΜΑ...»

Συντονίστρια: Α. Αμιρίδη

Θέμα: «Λίγος χώρος για το μεταξύ μας...»

Συντονίστρια: Ι. Γκουτζιώτη

Θέμα: «Η κούκλα ως εργαλείο στη θεραπεία Gestalt»

Συντονίστριες: Λ. Δάκτυλα, Μ. Τσιαμούρα

Θέμα: «Και αν δεν είναι μόνο όπως μας τα ‘πανε;»   

Συντονίστρια: Μ. Γιαννοπούλου

Θέμα: «Σας ενδιαφέρουν οι Οργανισμοί;»

Συντονιστής: Γ. Σταμάτης

Θέμα: «Το Δέντρο της Ζωής»

Συντονίστρια: Α. Αναγνωστοπούλου

21:30 –                 GalaHelping Hands

 

 

Κυριακή 17/05/2020


 

10:00 – 12:00   1ο έτος Αθήνας

Θέμα: Group process

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

1ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

1ο έτος Λάρισας

Θέμα: Group process

Συντονίστριες: Γ. Καλώτα, Σ. Χατζοπούλου

2ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

3ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process

4ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process

12:00 – 12:30   Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 14:30   1ο έτος Αθήνας

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

1ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

1ο έτος Λάρισας

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

Συντονίστριες: Γ. Καλώτα, Σ. Χατζοπούλου

2ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

3ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

4ο έτος Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Θέμα: Group process & κλείσιμο ομάδας

14:30 – 15:00        Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός