Θεματολογία Ομάδων Εκπαιδευτικού

Ακολουθούν λίγα λόγια γύρω από την θεματολογία των εργαστηρίων των ομάδων του εκπαιδευτικού. Η αναφορά γίνεται ανά συντονιστή ή ανά ομάδα συντονιστών.

 

Πέμπτη 18/05/2017 (3ο έτος)

 • «Περιεχόμενο – Διαδικασία: Το τί και το πώς στη θεραπεία Gestalt»

«Το πρέπον, το δέον και το επίκαιρον», με τρεις μόνο λέξεις ο Αριστοτέλης αποτυπώνει τη διαδικασία ως το συνεχές στο χωροχρόνο. Σ’ αυτή τη συνάντηση θα συ-ζητήσουμε και θα δι-ερευνήσουμε το πώς το νόημα αυτών των λέξεων, όντας μέρος του πεδίου στο χωροχρόνο, μας επηρεάζουν και δι-ευρύνουν την αντίληψη του σχετίζεσθαι στο παρόν.

 

Σάββατο 20/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού)

 • «Επαναβασμός της Σχέσης μέσα από τη διαφορετικότητα, μια εσαεί διαδικασία»

Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να είναι Φιλικές, Ερωτικές, Συντροφικές, Γονεϊκές, Συναδελφικές, Κοινωνικές, Πολιτικές, Οικονομικές. Σε όλα τα είδη των σχέσεων ο «σεβασμός» ανάμεσα αναδύεται ως το κυρίαρχο διαρκές χαρακτηριστικό. Τί είναι ο σεβασμός; Πώς ορίζεται; Υπάρχει; Συμβαίνει; Σ’ αυτή τη συνάντηση θα ανατρέξουμε σε φιλοσοφικά ερωτήματα και βιώματα του παρελθόντος και μέσα από τον Πλατωνικό μύθο του Γύγη θα εμβαθύνουμε και θα νοηματοδοτήσουμε το «σχετίζεσθαι» στο σήμερα.

Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος της EAGT. Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Γιάγκου Άντα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, μέλος της EAGT και HAGT, επόπτρια της πρακτικής του Gestalt Foundation στις Φυλακές Ανηλίκων Διαβατών. Εκπαιδευόμενη εκπαιδεύτρια

Γιώργος Γιαγλής, M.D., M.Sc., Ph.D., ειδικός νευρολόγος, ψυχολόγος. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία, στη Στατιστική, στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει μετεκπαιδευθεί στο Λονδίνο στη Νευροψυχιατρική και στη Νευροψυχολογία. Έχει ολοκληρώσει 4ετη μετεκπαίδευση στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt στο Gestalt Foundation. Εργάζεται και συνεργάζεται με διάφορους φορείς ως εκπαιδευτής, ως ερευνητής και ως θεραπευτής. Με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation συνεργάζεται ως συντονιστής σεμιναρίων. Εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής

 

Παρασκευή 19/5 και Σάββατο 20/05/2017 (ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού)

 • «Η ισορροπία του εκκρεμούς»

Παρακολουθώντας τὴν κίνηση τοῦ ἐκκρεμοῦς, ἑνὸς ρολογιοῦ λόγου χάρη, παρατηροῦμε τὶς μεταβολὲς στὴν κίνησὴ του καὶ τὴ μονότονη ἐπανάληψη τῶν θέσεὼν του ξανὰ καὶ ξανὰ. Περνάει ἀπὸ στιγμιαία ἀκινησία σὲ ἐπιτάχυνση, φθάνοντας στὸ ζενὶθ τῆς ταχύτητας στὸ ναδὶρ τοῦ χωρικοῦ του ὕψους, κατόπιν σὲ ἐπιβράδυνση, ὕστερα σὲ στιγμιαία ἀκινησία καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ. Μοιάζει σὰν νὰ εἶναι ἀκίνητο μέσα σὲ διαρκῆ παλινδρομικὴ κίνηση. Ἡ ἐπαναληψιμότητα παράγει τὴν εἰκόνα τῆς μονιμότητας. Ἡ κίνηση δίνει τὴν αἴσθηση τῆς ...ἀκινησίας. Ὡστόσο, οἱ δεῖκτες στρέφονται μονίμως πρὸς τὴν ἴδια φορὰ κι αὐτὴ εἶναι ἡ διαδικασία τοῦ ρολογιοῦ. Στὴ διαδικασία τῆς ζωῆς διερευνοῦμε τὸ φαινόμενο τῆς βεβαιότητας μέσα στὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴ σημασία τῆς παράδοξης αὐτῆς συνθήκης στὸ πλαίσιο τῆς ψυχοθεραπείας.

Γιώργος Δίπλας, PgD in PCA Counseling, εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt, κάτοχος ECP.

Γιάγκου Άντα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, μέλος της EAGT και HAGT, επόπτρια της πρακτικής του Gestalt Foundation στις Φυλακές Ανηλίκων Διαβατών. Εκπαιδευόμενη εκπαιδεύτρια

 

Πέμπτη 18/05/2017 (2ο έτος)

 • «Ο εαυτός ως Πραγμάτωση του Δυνητικού»

«Το παρόν είναι μια μετάβαση από το παρελθόν προς το μέλλον, κι αυτά είναι τα μέρη που συνθέτουν τη σκηνή μιας πράξης του εαυτού, καθώς αυτός έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα» αναφέρουν στο “Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality” το 1951 οι Perls, Hefferline, & Goodman. Κι εδώ η «πραγματικότητα» δεν είναι μια «αντικειμενική» στατική κατάσταση, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα από τη δράση κατά τη διάρκεια της επαφής. Έτσι, κι ο εαυτός δεν είναι μια παγιωμένη εννοιολογική κατασκευή, αντίθετα, ο εαυτός συμβαίνει κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της πράξης της επαφής, εκεί, που όλα είναι δυνητικά εφικτά!

 

Παρασκευή 19 & Σάββατο 20/05/2017 (ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού) 

 • «Ποιός/ποια είμαι;»

Είμαι το σώμα μου; Οι σκέψεις μου; Τα συναισθήματά μου; Οι πράξεις μου; Κανένα από αυτά; Όλα αυτά; Ή και κάτι ακόμα; Θα πειραματιστούμε με αυτά τα ερωτήματα μέσα από διαλογιστικές τεχνικές και τη διαδικασία της επαφής στο εδώ και τώρα.

Αντωνία Κωνσταντινίδου M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT. Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Πρόεδρος & Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Κατερίνα Σιαμπάνη, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας University of Sheffield, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, εκπαιδευμένη στην Art-Therapy, μέλος της EAGT, αναγνωρισμένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Την τελευταία πενταετία εργάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και παράλληλα, ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα της ψυχοθεραπεύτριας. Από το 2008 συνεργάζεται με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ως συντονίστρια σεμιναρίων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συν- συντονίστρια

Άντα Γιάγκου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, μέλος της EAGT και HAGT, επόπτρια της πρακτικής του Gestalt Foundation στις Φυλακές Ανηλίκων Διαβατών. Εκπαιδευόμενη εκπαιδεύτρια

Κωνσταντίνος Κώστας, Ψυχοθεραπευτής Gestalt, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Μέλος ΣΚΛΕ, EAGT και αντιπρόεδρος της ΕΕΨG. Απόφοιτος Gestalt Foundation. Εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής

  

Πέμπτη 18/05/2017 (4ο έτος)  

 • «Don’t Push the River…» F. Perls

Πόσο αλήθεια; Πόσο Ψέμα; Ας το διερευνήσουμε…

 

Παρασκευή 19/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού) 

 • «Ένας βώλος λάσπη είναι ο καθένας μας … Ποιο είναι το χρέος μας;» Ν. Καζαντζάκης

«… Δεν είμαι ένα μετέωρο αρίζωτο στον κόσμο.

Είμαι χώμα από το χώμα του και πνοή από την πνοή του. Είμαι ένα πλάσμα εφήμερο,

αδύναμο, καμωμένο από λάσπη κι ονείρατα…

Ένας βώλος λάσπη είναι η ανθρωπότητα, τέτοιος βώλος λάσπη είναι ο καθένας μας.

Ποιό είναι το χρέος μας; Να μαχόμαστε ν’ ανθίσει ένα μικρό λουλούδι απάνω στο

λίπασμα τούτο της σάρκας και του νου μας…»

Ν. Καζαντζάκης / Απόσπασμα από την Ασκητική

 

Σάββατο 20/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού) 

 • «Η επίγνωση της αβεβαιότητας στη θεραπευτική διαδικασία»

“As much support as necessary and as little as possible” σημειώνει η Laura Perls όταν αναφέρεται στην υποστήριξη που χρειάζεται να παρέχει ένας θεραπευτής στο δωμάτιο της θεραπείας.

Όντως μία επαρκώς «ζυγισμένη» υποστήριξη από την πλευρά του θεραπευτή προς το θεραπευόμενο μπορεί να καλλιεργήσει μία ποιοτική επαφή. Κάποιες φορές όμως, ένας θεραπευτής, υπερβάλλοντας, καταλήγει να δουλεύει κυρίως με γνώμονα την ασφάλεια, την αυτοπροστασία, την αυτοφροντίδα ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι η αβεβαιότητα διεισδύει ανά πάσα στιγμή στη ζωή των ανθρώπων για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολύπλοκα όντα και ζουν και αναπνέουν σε πολύπλοκα και ρευστά συστήματα.

Τί συμβαίνει όμως με το αβέβαιο μέσα στη θεραπευτική διαδικασία;

Πόσο του επιτρέπουμε να αναδυθεί ως εμπειρία;

Τί συμβαίνει με την αβεβαιότητα του θεραπευτή;

Τί γίνεται όταν ένας πελάτης, κάποιες φορές, αναζητά από το θεραπευτή του την απόλυτη ασφάλεια;

Πόσο η διαδικασία της επίγνωσης αφήνει χώρο στη συμπερίληψη της αίσθησης της αβεβαιότητας;

Μήπως η φράση της Laura Perls, εκφραζόμενη ως «τόσο όσο», εμπεριέχει και τα δύο; Τη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα;

Δέσποινα Μπάλλιου, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος της EAGT. Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Εκπαιδευμένη στη μέθοδο Τραυματοθεραπείας EMDR και πιστοποιημένη από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης). Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Γιώργος Γιαγλής, M.D., M.Sc., Ph.D., ειδικός νευρολόγος, ψυχολόγος. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία, στη Στατιστική, στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει μετεκπαιδευθεί στο Λονδίνο στη Νευροψυχιατρική και στη Νευροψυχολογία. Έχει ολοκληρώσει 4ετη μετεκπαίδευση στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt στο Gestalt Foundation. Εργάζεται και συνεργάζεται με διάφορους φορείς ως εκπαιδευτής, ως ερευνητής και ως θεραπευτής. Με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation συνεργάζεται ως συντονιστής σεμιναρίων. Εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής

 

Πέμπτη 18/05/2017 (1ο έτος) 

 • «… Αδιέξοδο…»

«Όλα τα πράγματα έρχονται στην ώρα τους» λέει ο Osho στην «Κρυμμένη αρμονία» (εκδ. Ρέμπελ, 2003). Μπορώ, άραγε, να περιμένω χωρίς να βιάζω τα πράγματα;

 

Παρασκευή 19/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού) 

 • «Σπείρα… ανεμοστρόβιλος ή λαβύρινθος;»

Η σπείρα συνδέεται με τον αφαλό σαν κέντρο δύναμης και ζωής και παρατηρείται στα δακτυλικά μας αποτυπώματα όπως και στο DNA και συμβολίζει την αναγέννηση και την αιώνια ζωή.

Μόνο η ψυχή μπορούμε να φανταστούμε ότι ζει αιώνια και εξελίσσεται στο χωροχρόνο.

Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT and External Relation of EAGT). Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

Κωνσταντίνος Κώστας, Ψυχοθεραπευτής Gestalt, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Μέλος ΣΚΛΕ, EAGT και αντιπρόεδρος της ΕΕΨG. Απόφοιτος Gestalt Foundation. Εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής

Κωνσταντίνος Κατσαμάκης, Κινησιολόγος, απόφοιτος Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Παρασκευή 19/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού) 

 • «Ο δημιουργικός ρόλος του χρόνου στις ψυχικές διεργασίες: Ο μύθος του Κένταυρου Χείρωνα»

Ανάμεσα στους ανθρώπους που προσέρχονται για ψυχοθεραπεία είναι αρκετοί αυτοί που έρχονται να πάρουν λύσεις και συνταγές δηλώνοντας: «δεν έχω χώρο για μένα τώρα, πες μου κάτι, μια λύση γρήγορη, δεν γίνεται να ασχολούμαι με τον εαυτό μου σε αυτή τη φάση. Τώρα οι άλλοι με χρειάζονται περισσότερο, η μαμά, ο σύζυγος, τα παιδιά, δε μπορώ να δώσω χώρο στα θέλω και τις ανάγκες μου». Και αρκετοί ακόμα που με αγωνία ζητάνε να μάθουν: «πόσες συνεδρίες θα μου πάρει να λύσω τα θέματά μου;» Πόσες φορές αλήθεια παγιδεύουμε την εξέλιξή μας, το μεγάλωμα, το άνοιγα των φτερών μας με δικαιολογία το χώρο και το χρόνο; Στην ομάδα θα προσεγγίσουμε τις έννοιες του χώρου και του χρόνου μέσα από το μύθο του Κένταυρου Χείρωνα ο οποίος ζώντας με τη πληγή του και τον πόνο του, όχι μόνο θεράπευσε τον εαυτό του αλλά έμαθε να βοηθάει και να θεραπεύει και τους άλλους.

Κατερίνα Σιαμπάνη, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας University of Sheffield, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, εκπαιδευμένη στην Art-Therapy, μέλος της EAGT, αναγνωρισμένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Την τελευταία πενταετία εργάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και παράλληλα, ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα της ψυχοθεραπεύτριας. Από το 2008 συνεργάζεται με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ως συντονίστρια σεμιναρίων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Κωνσταντίνος Κώστας, Ψυχοθεραπευτής Gestalt, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Μέλος ΣΚΛΕ, EAGT και αντιπρόεδρος της ΕΕΨΕ. Απόφοιτος Gestalt Foundation. Εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής.

 

Σάββατο 20/05/2017 (ανοικτή ομάδα εκπαιδευτικού) 

 • “Η παύση και η επανάληψη στο συνεχές της ύπαρξής μου”

Σε ένα μουσικό κομμάτι η παύση είναι ένα διάστημα σιωπής με ορισμένη διάρκεια. Οι μικρές παύσεις δημιουργούν αναπνοές στη μουσική; άλλες κλείνουν μια φράση και ανοίγουν μια άλλη, ενώ οι μεγάλες παύσεις δίνουν τη δυνατότητα σε άλλα όργανα και φωνές να αναδυθούν, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο. Με την επανάληψη η μουσική δημιουργεί μοτίβα και συμμετρία, επηρεάζει τη μνήμη του ακροατή κι έτσι προάγει την ταύτιση και την οικειότητα. Συνήθως η επανάληψη λειτουργεί ως μια γέφυρα που οδηγεί σε κάτι καινούριο και τελικά σε μια κορύφωση ή ένα τέλος.

Μέσα στο πεδίο της αιωνιότητας και του άπειρου, μπορώ να αντιληφθώ το χωροχρόνο σα μια γραμμή. Κάθε στιγμή είμαι στην γραμμή του χωροχρόνου και προεκτείνομαι στο χώρο και στο χρόνο. Στην αέναη κίνησή μου κάνω παύσεις ενεργητικές, βαριές, απόλυτες, απότομες. Επαναλαμβάνω ότι η μνήμη μου συνδυάζει με τις αισθήσεις μου, όπως η ανοδική πορεία της σπείρας που γυρίζει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Πώς η παύση δεν γίνεται τέλος και η επανάληψη επάνοδος στο ίδιο; Πώς εμπεριέχω αυτές τις ποιότητες στη συνέχεια του χώρου, του χρόνου και της συνύπαρξής μου με τους άλλους;

Εξαρμενία Παππά, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), MSc Mental Health Studies, Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, Μέλος της EAGT και HAGT, PgCert Gestalt Body Process (Trained by James Kepner)Certificate in Performance Studies in Dance (Birkbeck College London). Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια, συντονίζει ομάδες και σεμινάρια που συνδυάζουν την κίνηση, τον χορό και την ψυχοθεραπεία Gestalt, ομάδες στήριξης εκπαιδευτικών και σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευόμενων στην θεραπεία Gestalt. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ανακαλύπτει νέες προσεγγίσεις στον χορό και την κίνηση και να μελετάει πως μπορούν να ενσωματωθούν στην θεραπευτική διαδικασία.