Βιωματικά Εργαστήρια

Το κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, μέσα στις διάφορες δραστηριότητές του, περιλαμβάνει ετησίως και την οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα και αφορούν σε τομείς όπως, οι ανθρώπινες σχέσεις, η οικογένεια, ο εργασιακός χώρος και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους του κέντρου, σε επαγγελματίες ή και φοιτητές του χώρου της Ψυχικής Υγείας και των Ανθρωπίνων Επιστημών οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της θεραπείας Gestalt, όσο και σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με πιο εκφραστικούς τρόπους επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με ενδο-προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Το παρακάτω εργαστήριο είναι εποπτικό!   Εκεί που η Gestalt συναντά το Tango και ο ένας τον άλλο… ο θεραπευτής το θεραπευόμενο… Στο Tango χρειάζεται η στενή επαφή δύο ανθρώπων.…
Είμαστε ηθοποιοί και σκηνοθέτες της ζωής μας. Οργανώνουμε την εμπειρία της ζωής μας όντας παρόντες στη διαδικασία της «χαράς» που θα προκαλέσει  τις εκπλήξεις της; Αυτοσχεδιάζουμε ή λειτουργούμε με τους…
Ζούμε σε έναν αβέβαιο κόσμο…. Ασφάλεια; βεβαιότητα; ψευδαίσθηση; βία; ατομικό; συλλογικό; ευθύνη; κοινωνία; μόνος; μαζί; Υπάρχουν διλλήματα; Ακόμη και προ της πανδημίας ο κόσμος είχε χαρακτηριστεί ως κόσμος της ρευστής…