Ομάδες Εποπτείας Gestalt

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει ένα ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αντιμετωπίζουν με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν επαγγελματική υποστήριξη.

 

Οι ώρες παρακολούθησης αυτών των συναντήσεων υπολογίζονται στις ώρες συμμετοχής σε ομάδες εποπτείας που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.

 

 

Παρατήρηση: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου της κάθε κλειστής ομάδας εποπτείας που αναφέρονται παραπάνω. Για συμμετοχή στις συγκεκριμένες ομάδες εποπτείας, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη της πρώτης εποπτείας η οποία δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και…
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρ. 24 Ιανουαρίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   Παρ. 14 Φεβρουαρίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   Παρ. 13  Μαρτίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου,…
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     Παρ. 6 Μαρτίου 2020     Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιώργος Δίπλας, PgD in PCA Counseling, εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT, κάτοχος ECP, μέλος…
1η ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρ. 14 Δεκεμβρίου 2018 Ώρες: 17:00-21:00 Παρ. 18 Ιανουαρίου  2019 Ώρες: 17:00-21:00 Παρ. 8 Φεβρουαρίου 2019 Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής Ψυχολογίας,…
2η ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρ. 15 Φεβρουαρίου 2019 Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair…
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και…
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και…
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και…
1η ΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρ. 30 Οκτωβρίου 2015Ώρες: 17:00-21:00 Παρ. 20 Νοεμβρίου 2015Ώρες: 17:00-21:00 Σαβ. 11 Δεκεμβρίου 2015Ώρες: 17:00-21:00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιώργος Δίπλας: PgD in PCA Counselling, εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης Gestalt, μέλος…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρ. 26 Φεβρουαρίου 2021               17:00 – 21:00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιώργος Δίπλας, PgD in PCA Counseling, εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT, κάτοχος ECP, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:    Παρ. 13 Νοεμβρίου 2020                17:00 – 21:00                                 Παρ. 18 Δεκεμβρίου 2020              17:00 – 21:00               Παρ. 22 Ιανουαρίου 2021               17:00 – 21:00                        ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου,…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:   Παρ. 21 Ιανουαρίου 2022   Ώρες: 17:00-21:00     Παρ. 18 Φεβρουαρίου 2022   Ώρες: 17:00-21:00     Παρ. 18 Μαρτίου 2022   Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Παρ. 15 Οκτωβρίου 2021   Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρ. 14 Οκτωβρίου 2022           17:00 – 21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Παρ. 20 Ιανουαρίου 2023                  17:00 – 21:00                               Παρ. 17 Φεβρουαρίου 2023              17:00 – 21:00                                    Παρ. 17 Μαρτίου 2023                       17:00 – 21:00              ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής…