Μηνιαίες Δραστηριότητες Θεσσαλονίκης

Για τον μήνα Μάιο 2024 στη Θεσσαλονίκη…

  1ο  ΜΑΘΗΜΑ «Εισαγωγή στην Ψυχολογία: Από τις ρίζες της φιλοσοφίας μέχρι την εξέλιξη μίας πολυδιάστατης επιστήμης» Επισκόπηση της ψυχολογίας ως φυσικής και κοινωνικής επιστήμης. Ιστορική αναδρομή των βασικών πυλώνων,…