Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αθήνα

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, θεωρώντας απαραίτητη τη δια βίου εκπαίδευση για κάθε Ψυχοθεραπευτή  και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Gestalt, οργάνωσε και προσφέρει και αυτή τη χρονιά ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς  2021 - 2022  περιλαμβάνει:

Έναν κύκλο ενός τριημέρου και τριών διήμερων εργαστηρίων με θέμα τη «Σεξουαλικότητα», ένα διήμερο εργαστήριο με θέμα το «Διαδίκτυο» και ένα τριήμερο με θέμα τα «Όνειρα»

Οι δραστηριότητες του προγράμματος της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης απευθύνονται σε ψυχοθεραπευτές Gestalt ή και άλλων προσεγγίσεων, με κλινική εμπειρία που θέλουν να διερευνήσουν τα παραπάνω θέματα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εποπτικό επίπεδο μέσα από τη σχεσιακή οπτική της θεωρίας της θεραπείας Gestalt

Ο συγκεκριμένος κύκλος εργαστηρίων των 61 εκπαιδευτικών ωρών θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε 4 εργαστήρια εκ των οποίων το πρώτο είναι τριήμερο και τα υπόλοιπα τρία, διήμερα.…
Dream is like a poem: if you analyze it too much, you miss its magic, but if you allow yourself to perceive its beauty, you can attach to the rich…
Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση, η κατανόηση και η νοηματοδότηση της δυνητικής - υπερκείμενης και υποκείμενης – πραγματικότητας, ως ένα αναπόσπαστο και συμπαντικό γίγνεσθαι που καταργεί την…