Θεματολογία Ομάδων Εκπαιδευτικού

Ακολουθούν λίγα λόγια γύρω από την θεματολογία των εργαστηρίων των ομάδων του εκπαιδευτικού. Η αναφορά γίνεται ανά συντονιστή ή ανά ομάδα συντονιστών.

 

Πέμπτη 17/5/2018 (ολομέλεια εκπαιδευτικού)

 

Θέμα: «Commitment Is Born Out of Hope»

In order to really make a commitment one needs a certain mélange of optimism, self-confidence, trust in the environment, a vision, a dream or an aim, direction, energy, strength, skills, support, courage… or in other words - hope.
These and more I saw when I was first approached by the quadrant - KYDA – later to be known as the "Gestalt Foundation", some 20' years ago. This was what drew me to them and enhanced my standing commitment to be there when they call on me that is still standing.
My proposal is to look at a commitment as a developmental event/experience and to try to encode the dynamics that characterize it with special regard to HOPE as an essential ingredient.

 Συντονίστρια: Nurith Levi

 

Παρασκευή 18/5/2018 (Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού)

Θέμα: …«μαζί» …

… μια τόση δα λεξούλα … με τόσο βαθύ και ουσιαστικό νόημα.
Ας εξερευνήσουμε και ας βιώσουμε τη διαφορετικότητα του «μαζί» δεσμευμένοι… στην κίνηση!

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου

 

Θέμα: «Commitment lies in the in-between»

Looking at the fabrics of Commitment “from the eyes of the Other” will reveal that from any perspective it is the in between zone where it dwells. To recruit commitment to the therapeutic process, therefore means that it needs to be treated with empathy...

Συντονίστριες: Nurith Levi, Δ. Μπάλλιου


Θέμα: «Δέσμευση στο Πεδίο στη Διαχείριση των Πολώσεων»

«Τα πάντα πολώνονται στο αντίθετό τους».
Φαίνεται να είναι ένα καθολικό φαινόμενο. Παράλληλα, είναι μια διαδικασία πεδιακή καθώς ο «χώρος» στον οποίο πραγματοποιείται είναι πολυπαραγοντικός και, συνεπώς, οι πολώσεις προέρχονται από αλληλεπιδράσεις.
Μολονότι οι πολώσεις θεωρούνται νευρωσικά γνωρίσματα, εμπεριέχουν και «υγιή» επίσης χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αποκαλύπτουν ικανότητα κρίσης, μέσα από τη διαδικασία επιλογής και απόρριψης, ικανότητα αφοσίωσης σε κάποιο στόχο και δημιουργίας σταθερής βάσης/φόντου.
Ακόμη όμως κι έτσι, οι θετικές αυτές πλευρές υποβαθμίζονται ή μετατρέπονται σε εμπόδια από τις δυνητικά αυξημένες πιθανότητες διαστρεβλωτικής παρέκκλισης λόγω παγίωσης ιδεών και διαταραχής στη διαδικασία ανάδυσης μορφής.
Η διαχείριση των πολώσεων στη θεραπεία Gestalt δεν αποσκοπεί στην εξαφάνιση (του είδους «πονάει χέρι, κόβει χέρι») αλλά στην απαρτίωση των πολωμένων στοιχείων σε μία ενότητα, όπου το υποκείμενο αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλέγει τη στάση του γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ενσωματώνει και την αντίθετη στάση. Στη διαχείριση αυτή η δέσμευση στο πεδίο παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Συντονιστές: Γ. Δίπλας, Α. Γιάγκου

 

Θέμα: «Δέσμευση στο σχετίζεσθαι»

Η Φαινομενολογία, η Θεωρία Πεδίου και ο Διάλογος είναι τρεις θεμελιώδεις και απαραίτητες φιλοσοφικές αρχές της θεραπείας Gestalt.
Η φαινομενολογική μέθοδος είναι η πειθαρχία στην αναγνώριση και επαύξηση της άμεσης εμπειρίας, στη μείωση της παραμόρφωσης και της προκατάληψης ειδικότερα σε σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του θεραπευτή δεν είναι πιο έγκυρη ή αληθινή από αυτή του θεραπευόμενου. Η ύπαρξη του θεραπευόμενου είναι ο λόγος της θεραπείας και είναι αυτός που κατέχει τα πραγματικά στοιχεία.

Συντονιστές: Γ. Γιαμαρέλου, Γ. Γιαγλής

 

Θέμα: «Ο Μύθος του Σίσυφου: η Δέσμευση στη Ζωή»

«...ο άνθρωπος ξέρει πως είναι κύριος της ζωής του. Σ' αυτήν την ανεπαίσθητη στιγμή που ο άνθρωπος ξανακοιτάζει πίσω τη ζωή του, ο Σίσυφος επιστρέφοντας στο βράχο του, σε αυτή την ελαφριά μεταστροφή, αναλογίζεται αυτή την σειρά των ασύνδετων πράξεων που γίνεται πεπρωμένο του, φτιαγμένο από τον ίδιο, συνδυασμένο με το βλέμμα της μνήμης και σφραγισμένο σε λίγο με το θάνατό του. Έτσι, πεισμένος για την απόλυτα ανθρώπινη προέλευση όλων των ανθρωπίνων, ένας τυφλός άνθρωπος που ποθεί να δει ενώ ξέρει πως η νύχτα είναι ατέλειωτη, εξακολουθεί να κινείται. Ο βράχος γυρίζει ακόμα…» (AlberCamus: «Ο μύθος του Σίσυφου», στο «Δοκίμιο πάνω στο παράλογο»).

Συντονιστές: Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Κώστας

 

Σάββατο 19/5/2018 (Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού)

 

Θέμα: «Δέσμευση στο σχετίζεσθαι»

Η Φαινομενολογία, η Θεωρία Πεδίου και ο Διάλογος είναι τρεις θεμελιώδεις και απαραίτητες φιλοσοφικές αρχές της θεραπείας Gestalt.
Η φαινομενολογική μέθοδος είναι η πειθαρχία στην αναγνώριση και επαύξηση της άμεσης εμπειρίας, στη μείωση της παραμόρφωσης και της προκατάληψης ειδικότερα σε σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του θεραπευτή δεν είναι πιο έγκυρη ή αληθινή από αυτή του θεραπευόμενου. Η ύπαρξη του θεραπευόμενου είναι ο λόγος της θεραπείας και είναι αυτός που κατέχει τα πραγματικά στοιχεία.

Συντονιστές: Γ. Γιαμαρέλου

 

Θέμα: «Η Ευτυχία στη Δέσμευση και η Δέσμευση στην Ευτυχία»

Η έννοια της δέσμευσης είναι κεντρική στην ψυχοθεραπεία και στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Δυσκολίες στη δέσμευση ή/και στην αποδέσμευση οδηγούν συχνά τους ανθρώπους στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή, κι εγείρουν συνεχώς συζητήσεις στις παρέες. Κατά κάποιο τρόπο, κάθε τι που με ορίζει, κάθε κριτήριο για τις πράξεις και τις αποφάσεις μου, έχουν να κάνουν με αυτήν. Πόσο άραγε το συνειδητοποιούμε αυτό; Πόσο συνειδητά κάνουμε τις δεσμεύσεις μας, και πόσο τις συνδέουμε με την ευτυχία μας; Είναι η δέσμευση πολέμια της ευτυχίας ή απαραίτητη προϋπόθεσή της; Πόσο ευτυχούμε με τη δέσμευση, και πόσο δεσμευόμαστε στην ευτυχία μας;

Συντονιστές: Α. Κωνσταντινίδου, Γ. Γιαγλής

 

Θέμα: «Δέσμευση στο Πεδίο στη Διαχείριση των Πολώσεων»

«Τα πάντα πολώνονται στο αντίθετό τους».
Φαίνεται να είναι ένα καθολικό φαινόμενο. Παράλληλα, είναι μια διαδικασία πεδιακή καθώς ο «χώρος» στον οποίο πραγματοποιείται είναι πολυπαραγοντικός και, συνεπώς, οι πολώσεις προέρχονται από αλληλεπιδράσεις.
Μολονότι οι πολώσεις θεωρούνται νευρωσικά γνωρίσματα, εμπεριέχουν και «υγιή» επίσης χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αποκαλύπτουν ικανότητα κρίσης, μέσα από τη διαδικασία επιλογής και απόρριψης, ικανότητα αφοσίωσης σε κάποιο στόχο και δημιουργίας σταθερής βάσης/φόντου.
Ακόμη όμως κι έτσι, οι θετικές αυτές πλευρές υποβαθμίζονται ή μετατρέπονται σε εμπόδια από τις δυνητικά αυξημένες πιθανότητες διαστρεβλωτικής παρέκκλισης λόγω παγίωσης ιδεών και διαταραχής στη διαδικασία ανάδυσης μορφής.
Η διαχείριση των πολώσεων στη θεραπεία Gestalt δεν αποσκοπεί στην εξαφάνιση (του είδους «πονάει χέρι, κόβει χέρι») αλλά στην απαρτίωση των πολωμένων στοιχείων σε μία ενότητα, όπου το υποκείμενο αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλέγει τη στάση του γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ενσωματώνει και την αντίθετη στάση. Στη διαχείριση αυτή η δέσμευση στο πεδίο παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Συντονιστές: Γ. Δίπλας, Κ. Κώστας


Θέμα: …«μαζί» …

… μια τόση δα λεξούλα … με τόσο βαθύ και ουσιαστικό νόημα.
Ας εξερευνήσουμε και ας βιώσουμε τη διαφορετικότητα του «μαζί» δεσμευμένοι… στην κίνηση!

Συντονιστές: Κ. Χατζηλάκου, Κ. Κατσαμάκης


Θέμα: «The aesthetic of commitment»

Οι τρείς πόρτες

Άνοιξα την πρώτη πόρτα.
Καθόταν εκεί, σεμνή.
Σήκωσε το κεφάλι, με κοίταξε.
Με κάλεσε να την αφομοιώσω.
Η μικρή μου καρδιά γέμισε,
αφοσιώθηκα σε ότι αγαπούσα.
Έγινα ο κομιστής του Πάθους,
δεσμεύτηκα να υπηρετήσω
όσων ο πόνος τους ξεχείλιζε.
Αξιώθηκα τον πόνο και την χάρη της.

Άνοιξα την δεύτερη πόρτα.
Ήταν εκεί, γυμνή,
χωρίς καμιά ψευδαίσθηση
να στολίζει την μορφή της.
Κοιταχτήκαμε,
μοιάζαμε σαν δυο σταγόνες νερού.
Έγινα η δέσμευση, έγινα ο σκοπός μου.
Με οδηγό το χέρι της επάνω στο δικό μου,
άγγιξα όσα στην σκόνη κατοικούσαν.
Ένα – ένα πήραν μορφή,
απέκτησαν σχήμα και ύπαρξη.
Ένα – ένα, ήρθαν και κάθισαν στην ψυχή μου.
Ήμουν έτοιμος.

Άνοιξα την Τρίτη πόρτα.
Η δέσμευση μ’ έσπρωξε δυνατά στο πέρασμα.
Ήμουν γυμνός μπροστά στην Ελευθερία,
κι αυτή ήτανε Άπειρη
και κατοικούσε εντός μου.

δ. δ., 2018

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Α. Γιάγκου