Ομάδες Θεραπείας - Αυτογνωσίας Gestalt

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ξεκινά, κάθε χρόνο, μία νέα, κλειστή ομάδα θεραπείας-αυτογνωσίας, βασισμένη στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt, που διαρκεί 3 χρόνια και πραγματοποιείται μέσα από τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μιάμισης ώρας.

 

Οι ομάδες θεραπείας απευθύνονται τόσο στους εκπαιδευόμενους του κέντρου όσο και σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματισθούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Η θεραπεία Gestalt ξεκίνησε μέσα από τις κοινότητες και τις ομάδες, και μέχρι και σήμερα η ιστορία της διαμορφώνεται μέσα από αυτές. Η ομάδα είναι το πεδίο μέσα στο οποίο…
8 συναντήσεις ΖΟΟΜ, ένα shooting (φωτογραφική λήψη), ένας ανοιχτός λογαριασμός, μια φράση κλειδί, ένα κλείσιμο!   Μια πρόσκληση σε μια ομάδα «πρόκληση» για τα μοτίβα και τους ανοιχτούς λογαριασμούς που…