Ευέλικτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ευέλικτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, εφαρμόζοντας τη βασική έννοια της θεραπείας Gestalt «δημιουργική προσαρμογή» και ως απάντηση στις ανάγκες του σήμερα, δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη ένα νέο τροποποιημένο και ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων, δύο Κύκλων, με στόχο τη διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της θεραπείας Gestalt. Βασική διαφορά του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχέση με το ήδη ισχύον τετραετές πρόγραμμα, είναι η χρονική ευελιξία στην παρακολούθησή του και η οργάνωσή του με βάση θεματικά πεδία. Επιπλέον διαφορά του ευέλικτου προγράμματος είναι ότι παραμένει ανοιχτό (στον Α’ Κύκλο) καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

Το ίδιο ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και στο νέο υποκατάστημα του Gestalt Foundation στη Λάρισα.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Ευέλικτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Πτυχίο φοίτησης σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα.
 • 2 Συστατικές Επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης).

 

Περιεχόμενο και δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (2 κύκλοι)

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κύκλους, που περιλαμβάνουν: ο Α’ Κύκλος το πρώτο και δεύτερο θεματικό πεδίο και ο Β’ Κύκλος το τρίτο και τέταρτο θεματικό πεδίο.

Ο Α’ Κύκλος καλύπτει τις βασικές αρχές και έννοιες στη θεωρία και μεθοδολογία της προσέγγισης Gestalt, ενώ ο Β’ Κύκλος εμβαθύνει σε θέματα κλινικής άσκησης και εποπτείας.

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης της EAGT, το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα (2 κύκλων) αποτελείται συνολικά από 1.450 ώρες και περιλαμβάνει:

 1. 600 ώρες θεωρίας, μεθοδολογίας και εμπειρίας
 2. 150 ώρες εποπτείας
 3. 300 ώρες προσωπικής ανάπτυξης
 4. 400 ώρες κλινικής άσκησης

Αναλυτικά:

Α’ ΚΥΚΛΟΣ (1ο & 2ο θεματικό πεδίο)

Θεωρία και Μεθοδολογία: 238 ώρες

 • 188 ώρες θεωρίας και μεθοδολογίας
  Κατανέμονται σε 2 θεματικά πεδία: 94 ώρες σε κάθε πεδίο. Μέσα σε αυτές τις ώρες οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τη φιλοσοφία και τις αρχές της ψυχοθεραπείας Gestalt. Εμβαθύνουν σε έννοιες όπως φαινομενολογία, μορφή & φόντο, εδώ & τώρα, επαφή, πολώσεις, οργανισμός-περιβάλλον, αντιστάσεις, ανοιχτοί λογαριασμοί, θεωρία εαυτού.
  Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται προοδευτικά μεθόδους όπως:
  Πείραμα, διάλογος, δουλειά με όνειρα. Η θεωρία αφομοιώνεται μέσα από σεμινάρια, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και κυρίως μέσα από τη βιωματική δουλειά στην εκπαιδευτική ομάδα.
 • 50 ώρες θεωρίας και μεθοδολογίας κατ’ επιλογή
  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Gestalt Foundation εξειδικευμένων θεμάτων του ενδιαφέροντός τους. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων γνωστοποιείται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Προσωπική Ανάπτυξη: 160 ώρες 

O εκπαιδευόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει 160 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 40 ώρες ατομικής θεραπείας (minimum)
  Σκοπός της ατομικής θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου και η εμπειρία της θεραπείας από τη θέση του θεραπευόμενου.
 • 100 ώρες ομαδικής θεραπείας
  Σκοπός της ομαδικής θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου σε ομαδικό πλαίσιο, ο εμπλουτισμός της εμπειρίας του από τη θέση του θεραπευόμενου σε ομαδική θεραπεία και η εκμάθηση της διαδικασίας της δυναμικής της ομάδας, μέσα από την προσέγγιση της ψυχοθεραπείας Gestalt, που αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής εκπαίδευσης. (διάρκεια: 2 συνεχόμενα εκπαιδευτικά έτη σε ομάδα θεραπείας του Gestalt Foundation).
 • 20 ώρες συμμετοχής σε βιωματικά σεμινάρια ψυχοθεραπείας Gestalt
  Βιωματικά σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα που απασχολούν τον εκπαιδευόμενο σε προσωπικό ή/και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα των βιωματικών σεμιναρίων γνωστοποιείται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ (3ο & 4ο θεματικό πεδίο)

Θεωρία και Μεθοδολογία: 362 ώρες

 • 312 ώρες θεωρίας και μεθοδολογίας
  Κατανέμονται στο 3ο & 4ο πεδίο και πιο συγκεκριμένα: 146 ώρες στο 3ο και 166 ώρες στο 4ο πεδίο. Μέσα σε αυτές τις ώρες οι εκπαιδευόμενοι εμβαθύνουν σε έννοιες όπως διάγνωση, θεραπευτική σχέση, μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση, παράδοξη θεωρία της αλλαγής.
  Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται προοδευτικά μεθόδους όπως:
  Δουλειά με ομάδα, δουλειά με ζευγάρια, δουλειά με σώμα, έρευνα. Η θεωρία αφομοιώνεται μέσα από σεμινάρια, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και κυρίως μέσα από τη βιωματική δουλειά στην εκπαιδευτική ομάδα.
 • 50 ώρες θεωρίας και μεθοδολογίας κατ’ επιλογή

Εποπτεία 150 ώρες 

Η εποπτεία ξεκινά στον 2ο κύκλο του προγράμματος (κλινική κατεύθυνση) και γίνεται

 • Ατομικά (τουλάχιστον 75 ώρες)
 • Ομαδικά (75 ώρες).

Οι 75 ώρες διενεργούνται σε ομάδες εποπτείας ανάλογα με τις ανάγκες της κλινικής άσκησης των εκπαιδευομένων.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της εποπτείας ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τη θεωρία και τις γνώσεις τους στη δουλειά τους ως θεραπευτές. Επίσης μέσα από την εποπτεία και την κλινική άσκηση εξερευνούν θέματα όπως θεραπευτική σχέση, μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, προσωπικό στυλ και όρια.

Η εποπτεία συνιστάται να συνεχίζεται και μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Προσωπική Ανάπτυξη 140 ώρες 

O εκπαιδευόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει 140 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 60 ώρες ατομικής θεραπείας
 • 50 ώρες ομαδικής θεραπείας
  Οι ώρες αυτές προστίθενται στις ώρες ομαδικής θεραπείας του Α’ Κύκλου και καλύπτονται από τους εκπαιδευόμενους, κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με το μέντορα του 3ου θεματικού πεδίου.
 • 30 ώρες συμμετοχής σε βιωματικά σεμινάρια ψυχοθεραπείας Gestalt

Κλινική Άσκηση 400 ώρες  σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

Κλινική άσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες της EAGT σημαίνει τουλάχιστον 400 ώρες συνεδριών με συγκεκριμένους πελάτες (άτομα, ομάδες, ζευγάρια, οικογένειες –κατά προτίμηση σε συνδυασμό).

Η κλινική άσκηση ξεκινά στο 2ο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ως ώρες κλινικής άσκησης θεωρούνται:

 • Οι ώρες εργασίας σε κέντρα ψυχικής υγείας σύμφωνα με τα κριτήρια κλινικής άσκησης του Κέντρου.
 • Οι ώρες ελευθέρων επαγγελματιών που κάνουν συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ατομική, ομαδική, σε οικογένειες, ζευγάρια ή παιδιά.
 • Οι ώρες συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου.
 • Οι ώρες εθελοντικής εργασίας σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Κέντρο.

Το Gestalt Foundation συνεργάζεται με κάποιες δομές για την κλινική άσκηση των εκπαιδευομένων του. Η λίστα των δομών δεν είναι επαρκής και δεν καλύπτει τις απαιτούμενες ώρες κλινικής άσκησης. Για τη συμπλήρωση της πρακτικής τους έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Η κλινική άσκηση επιβεβαιώνεται μέσω της εποπτείας (ομαδική ή ατομική) από το Κέντρο κι επικυρώνεται από τον senior trainer του Κέντρου με γραπτή βεβαίωση.

 

Εκπαιδευτικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις του εκπαιδευομένου

Μέσα στη χρονιά ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

 • Να διαβάζει τη βιβλιογραφία που προτείνεται για το εκάστοτε έτος. Εκτενέστερα, συζήτηση κι ανάλυση της βιβλιογραφίας γίνεται σε κάθε εργαστήριο ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Αξιολόγηση της γνώσης του εκπαιδευόμενου γίνεται τόσο μέσα από τις προφορικές όσο και από τις γραπτές ομαδικές και ατομικές εργασίες.
 • Να συμμετέχει στις παρουσιάσεις, τα poster και γενικά στις ομάδες εργασίας (π.χ. παρατήρηση, εποπτεία).
 • Να είναι συνεπής στην παράδοση των ημερολογίων και των εργασιών που καθορίζονται για την κάθε χρονιά.

 

Ολοκλήρωση σπουδών

Με τη συμπλήρωση των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και των απαιτούμενων εργασιών με επιτυχία, ο εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής παραλαμβάνει από το Κέντρο πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt, το οποίο του επιτρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και στην Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt, για να γίνει πλήρες μέλος αλλά και στην EAP (European Association for Psychotherapy), για να γίνει κάτοχος του ECP (European Certificate for Psychotherapy). Τέλος, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και μέλος της Ε.Ε.Σ. (Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής).

Ο εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την τετραετή εκπαίδευσή του, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις & δεν έχει παραλάβει το πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το κέντρο δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή Gestalt.

Το ανώτατο χρονικό όριο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των υποχρεώσεών τους που προβλέπεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι 7 χρόνια, δηλαδή τα 4 χρόνια της βασικής εκπαίδευσης και 3 επί πλέον χρόνια μέσα στα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα μετά το πέρας της τετραετούς βασικής τους εκπαίδευσης.