Θεματολογία Ομάδας Επαγγελματιών

“Exploring the theory and practice of the phenomenological base of Gestalt therapy”

 

In theory it's important to differentiate between “phenomenology” as a philosophical approach and the “phenomenological method” which is used by Gestalt therapy. The understanding of “field” has been defined from the “organism/environmental field” described by Perls to the “psychopathological field” described by Francesetti. In this workshop we want to identify, discuss and experience the major elements of phenomenology and field in theory and practice.

COORDINATOR: OLAF ZIELKE, Gestalt therapist and trainer in Hannover and Hamburg (Germany), former member of the EC of the German Gestalt Association (DVG), member of the Training Standards Committee of EAGT.


Θέμα Παράστασης

  • «Αλκήστιδος ανδρεία». «Αλκήστιδος αναβίωσις».

«Αλκήστιδος ανδρεία» και «Αλκήστιδος αναβίωσις», δύο αρχαίες ελληνικές παροιμίες για την καρτερικότητα και την υπομονή, για τα απίθανα και τα αδύνατα που γίνονται δυνατά.

Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη είναι ένα έργο που κρατά θέση σατυρικού δράματος και όπως υποστηρίζουν πολλοί θεατρολόγοι μοιάζει να είναι ο προάγγελος του κοινωνικού δράματος.

Η παράσταση είναι μία πρόσκληση αναζήτησης… για την πίστη και την απιστία, τη γνώση και την άγνοια, τη δράση και την αντίδραση, την πράξη και την απραξία, την ευθύνη και την ανευθυνότητα, τη δύναμη και την αδυναμία, το θύμα και το θύτη, τη σιωπή που συχνά εμπεριέχει την κραυγή.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ ΚΑΤΙΑ: M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT and External Relation of EAGT). Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.

ΠΑΠΠΑ ΕΞΑΡΜΕΝΙΑ: Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), MSc Mental Health Studies, Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, Μέλος της EAGT και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (Hagt), PgCert Gestalt Body Process (Trained by James Kepner) Certificate in Performance Studies in Dance (Birkbeck College London). Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ανακαλύπτει νέες προσεγγίσεις στον χορό και την κίνηση και να μελετάει πώς μπορούν να ενσωματωθούν στη θεραπευτική διαδικασία.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ)-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (Hagt), Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST, Υπεύθυνη Ελλάδος της Διεθνούς Εκπαίδευσης Χοροθεραπείας της DRLST (Danse Rythme Lien Social et Thérapie), με έδρα το Παρίσι. Έχει σπουδάσει σύγχρονο χορό στα επαγγελματικά τμήματα της Ακαδημίας Χορού του Rotterdam και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Η έρευνά της στο χορό εστιάζεται στη ψυχολογική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική μελέτη της κίνησης, του ρυθμού και των δομών της τελετουργίας στο πλαίσιο της θεραπείας, της κοινωνικής παρέμβασης και της καλλιτεχνικής διαμεσολάβησης.

ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Κινησιολόγος, απόφοιτος Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Θεατρολόγος, Εκπαιδευτικός, Εμψυχωτής (DEA Arts du Spectacle, Sorbonne Nouvelle - Paris III), Απόφοιτος Gestalt Foundation