Ομάδες Εποπτείας Gestalt

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αντιμετωπίζουν με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν επαγγελματική υποστήριξη.

 

Οι ώρες παρακολούθησης αυτών των συναντήσεων υπολογίζονται στις ώρες συμμετοχής σε ομάδες εποπτείας που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κύκλους, τριών συναντήσεων, για κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο συντονιστή και στις τρεις συναντήσεις ενώ ο δεύτερος με διαφορετικό συντονιστή σε κάθε συνάντηση όπως αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες, αναλυτικά.

 

 

Παρατήρηση: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου της κάθε κλειστής ομάδας εποπτείας που αναφέρονται παραπάνω. Για συμμετοχή στις συγκεκριμένες ομάδες εποπτείας, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη της πρώτης εποπτείας η οποία δεν επιστρέφεται.

1η ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρ. 14 Δεκεμβρίου 2018 Ώρες: 17:00-21:00 Παρ. 18 Ιανουαρίου  2019 Ώρες: 17:00-21:00 Παρ. 8 Φεβρουαρίου 2019 Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής Ψυχολογίας,…
2η ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρ. 15 Φεβρουαρίου 2019 Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair…