Ομάδες Εποπτείας Gestalt

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αντιμετωπίζουν με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν επαγγελματική υποστήριξη.

Οι ώρες παρακολούθησης αυτών των συναντήσεων υπολογίζονται στις ώρες συμμετοχής σε ομάδες εποπτείας που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κύκλους, τριών συναντήσεων, για κλειστές ομάδες εποπτείας.

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό συντονιστή σε κάθε συνάντηση ενώ ο δεύτερος με τον ίδιο συντονιστή και στις τρεις συναντήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου της κάθε κλειστής ομάδας εποπτείας.
  • Για συμμετοχή στις συγκεκριμένες ομάδες εποπτείας, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
  • Για δηλώσεις συμμετοχής: athina@gestaltfoundation.gr
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη της πρώτης εποπτείας, η οποία δεν επιστρέφεται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     Παρ. 10 Νοεμβρίου 2023                          Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT and…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Παρ. 19 Ιανουαρίου 2024  Ώρες: 17:00-21:00    Παρ. 16 Φεβρουαρίου 2024  Ώρες: 17:00-21:00    Παρ.  8 Μαρτίου 2024  Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια…