Ομάδες Εποπτείας Gestalt

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αντιμετωπίζουν με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν επαγγελματική υποστήριξη.

 

Οι ώρες παρακολούθησης αυτών των συναντήσεων υπολογίζονται στις ώρες συμμετοχής σε ομάδες εποπτείας που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κύκλους, τριών συναντήσεων, για κλειστές ομάδες εποπτείας.

 

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό συντονιστή σε κάθε συνάντηση ενώ ο δεύτερος με τον ίδιο συντονιστή και στις τρεις συναντήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρ. 14 Οκτωβρίου 2022           17:00 – 21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Παρ. 20 Ιανουαρίου 2023                  17:00 – 21:00                               Παρ. 17 Φεβρουαρίου 2023              17:00 – 21:00                                    Παρ. 17 Μαρτίου 2023                       17:00 – 21:00              ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου, M.Α. Κλινικής…