«Κρίσεις Πανικού»

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού. Το σύνηθες αίτημα είναι η εξεύρεση τρόπων και τεχνικών για τη διαχείριση και, εν τέλει, την εξαφάνιση των κρίσεων το γρηγορότερο δυνατόν, ώστε να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Και ενώ, πράγματι, οι κρίσεις συνήθως υποχωρούν σχετικά σύντομα, πολλές φορές παραμένει ο φόβος επανεμφάνισής τους. Παραμένει, επίσης, ανοιχτό το ερώτημα τι σημαίνουν οι κρίσεις για τη ζωή του ατόμου. Με άλλα λόγια, τι νόημα αποκτούν σε σχέση με την ταυτότητά του, τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του, τα συστήματα στήριξής του και τις οικείες του σχέσεις. Επειδή το φαινόμενο της κρίσης πανικού αποτελεί συνάρτηση οργανισμού και περιβάλλοντος, οι σημερινές συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης μας κάνουν να αναρωτηθούμε: πρόκειται για «κρίση πανικού ή ...πανικό της κρίσης»; Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά μέσα από την οπτική της ψυχοθεραπείας Gestalt.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέμπτη 14/12/2017, Ώρα : 18:00-20:00

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γιώργος Δίπλας, PGD Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, κάτοχος ECP (Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Ψυχοθεραπείας) ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής, επόπτης Gestalt, μέλος ΗΑGT, EAGT (Ελληνική & Ευρωπαϊκή Εταιρεία Gestalt), HAC, EAC (Ελληνική & Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής), ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας).

Θάλεια Λογοθέτη, Ψυχολόγος Α.Π.Θ, εκπαιδευμένη στη Ψυχοθεραπεία Gestalt. Δόκιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.