ΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ (Οκτώβριος 2018 – Ιούνιος 2019)

Ενδεικτικοί Θεματικοί άξονες: η γονεϊκή ταυτότητα, ο γονεϊκός ρόλος και η αλληλοσυμπλήρωση ή /και σύγκρουση με τους άλλους ρόλους∙ διαπραγμάτευση των αλλαγών που συμβαίνουν σε πρακτικό, σε συναισθηματικό, σε κοινωνικό, σε επαγγελματικό επίπεδο∙ οι αλλαγές σε σχέση με τον/τη σύντροφο.

Η ομάδα θα κινηθεί γύρω από τις ανάγκες των συμμετεχόντων και τα θέματα που θα φέρουν, με σκοπό την υποστήριξή τους στις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους.

 

Έναρξη: αρχές Οκτώβρη 2018

Διάρκεια - Συχνότητα: 2 ώρες, 1/15, κάθε 2ο Σάββατο, σε ώρες που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητας των συμμετεχόντων (Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας θα συζητηθούν –εφόσον υπάρχουν- δυσκολίες συμμετοχής, που αφορούν στους χρόνους διεξαγωγής της ομάδας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες)

 

Κόστος Συμμετοχής: 40€/μήνα

 

Συντονιστής: Μαυρομιχάλης Αναστάσης, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ. Μέλος της EAGT και της Ελληνικής Eταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt. Μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.). Ηθοποιός.