ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

  • Εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές
  • Gestalt Foundation News
  • Θεραπεία Gestalt: Θεωρία & Εφαρμογές
  • Η τέχνη της αλλαγής – Gestalt : Μια διαφορετική προσέγγιση για Οργανισμούς
  • Η θεραπευτική σχέση ως ίαση στην ψυχοθεραπεία Gestalt
  • ΔΙ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • «τετράγωνο πάτωμα» Η ποίηση συναντά τη θεραπεία Gestalt. Έκδοση ποιητικής συλλογής

Εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές

Εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές

 

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου και οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματός του στην ψυχοθεραπεία Gestalt και με αφορμή τη φτωχή βιβλιογραφία για τη ψυχοθεραπεία Gestalt στα Ελληνικά, κρίθηκε σημαντική η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος, που θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τον κάθε εκπαιδευόμενο με την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt στα πρώτα βήματα της κατανόησής της. Έτσι προχώρησε η συγγραφή και η έκδοση ενός εγχειριδίου με τίτλο “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” (2011).

 

 

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου αποτελεί την εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία Gestalt παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της, βασισμένες σε πλούσια βιβλιογραφία γνωστών και καταξιωμένων συγγραφέων-δασκάλων, θεραπευτών και εποπτών Gestalt. Επίσης γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία της θεραπείας Gestalt, στην εξέλιξή της μέσα στο χρόνο, αλλά και το εύρος των εφαρμογών της. Τέλος, παρέχεται μία ευρεία βιβλιογραφία την οποία μπορούν να συμβουλευτούν οι εκπαιδευόμενοι για να μελετήσουν σε βάθος τη θεωρία της.

 

 

Τη βασική συγγραφική ομάδα απετέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη του Gestalt Foundation κκ Γιάννα Γιαμαρέλου, Αντωνία Κωνσταντινίδου, Δέσποινα Μπάλλιου, και Κάτια Χατζηλάκου με τη συνεργασία του τακτικού εκπαιδευτή του κέντρου Γιώργου Δίπλα ενώ συνεργάστηκαν επίσης και οι κκ Αντιγόνη Ορφανού, Γιώργος Σταμάτης, Κωνσταντίνος Κώστας και Χρυσούλα Στίβη.