«Το «τραύμα» και η διαχείρισή του στα παιδιά και στους εφήβους»

Πολύ συχνά πια γίνεται λόγος για ψυχικά τραυματισμένα ανήλικα τα οποία καταλήγουν να εξελίσσονται σε τραυματισμένους ενήλικες. Τι είναι τελικά το ψυχολογικό «τραύμα»; Από ποια ηλικία μπορεί να τραυματίζεται ένα άτομο; Το περιγεννητικό άγχος είναι τραύμα;

 

Ποιες είναι οι εκδηλώσεις του ψυχολογικού τραύματος σ ένα βρέφος και σ ΄ένα νήπιο; Πώς μπορεί ένας γονέας/φροντιστής να διαχειριστεί το τραύμα ενός μικρού παιδιού; Ποιος είναι ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού απέναντι σ ένα τραυματισμένο έφηβο;

 

Μπορεί ένα παιδί σχολικής ηλικίας να εμφανίσει Διαταραχή Μετατραυματικού στρες;

 

Ποια είναι η συμβολή της θεραπείας Gestalt στη διαχείριση του ψυχολογικού τραύματος σε περιπτώσεις ανηλίκων ,οικογενειών και σχολικού περιβάλλοντος ;

 

Σ αυτό το εκπαιδευτικό-βιωματικό εργαστήριο, λοιπόν, θα ρίξουμε φως στα παραπάνω ζητήματα και θα αναπτύξουμε και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το παραπάνω θέμα. Έμφαση θα δοθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις και τεχνικές που βοηθούν στην διαχείριση-επούλωση μιας «ψυχολογικής πληγής» σε όλα τα πιθανά πλαίσια που περιβάλλουν ένα ανήλικο.

 

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 10:00 – 18:00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Καρπούζα Δέσποινα, Ψυχολόγος Α.Π.Θ, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt,μέλος ΣΕΨ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €80

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: διαδικτυακά