“Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας“

Η Συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου. Ο γενικός στόχος της είναι ο συμβουλευόμενος, με συνοδοιπόρο τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, να οδηγηθεί σε μία πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ζωή. Η συμβουλευτική είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιτημάτων, όπως κοινωνικοοικονομικά, συναισθηματικά, διαπροσωπικά και πολιτισμικά ζητήματα, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την αυτογνωσία και υποστηρίζει την αυτό-ανάπτυξή. Μέσα από έναν δομημένο διάλογο, το άτομο καλείται να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζεται τα θέματα που το απασχολούν καθώς και να αναπτύξει υπάρχουσες και νέες δεξιότητες. 

 

Το συγκεκριμένο θέμα θα ολοκληρωθεί σε δύο διήμερα σεμινάρια:

 

1ο Workshop: «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας»

 

Στο πρώτο διήμερο θα γίνει μία εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και στη σημασία της Συμβουλευτικής στην Ψυχική Υγεία. Θα διερευνηθεί και αποσαφηνιστεί επίσης ο ρόλος του Συμβούλου, η σχέση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, και θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και δεξιότητες της Συμβουλευτικής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Σαβ. 6 & Κυρ. 7 Νοεμβρίου 2021, 10:00 –18:00 

 

2ο Workshop: «Συμβουλευτική & εφαρμογές»

Στο δεύτερο διήμερο μέσα από βιωματικές ασκήσεις και role playing  θα δοθεί η δυνατότητα να δούμε την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Σαβ. 4 & Κυρ. 5 Δεκεμβρίου 2021, 10:00 – 18:00

                     

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΑμαλία Καπουλέα, B.Sc. in Counseling and Psychological Science, University of Teesside. Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy). Είναι μέλος της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt (ΗAGT). Ιδιωτεύει στο προσωπικό της γραφείο κάνοντας ομαδική

και ατομική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχικής Υγείας.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €300

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: Η διεξαγωγή του έχει  προγραμματιστεί με φυσική παρουσία αλλά σε περίπτωση νέων περιοριστικών μέτρων, λόγω πανδημίας COVID 19, θα γίνει διαδικτυακά.