Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας 2019 - 2020

Η Συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου. Ο γενικός στόχος της είναι ο συμβουλευόμενος, με συνοδοιπόρο τον σύμβουλο ψυχικής υγείας, να οδηγηθεί σε μία πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ζωή. Η συμβουλευτική είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αιτημάτων, όπως κοινωνικοοικονομικά, συναισθηματικά, διαπροσωπικά και πολιτισμικά ζητήματα, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την αυτογνωσία και υποστηρίζει την αυτό-ανάπτυξή. Μέσα από έναν δομημένο διάλογο, το άτομο καλείται να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζεται τα θέματα που το απασχολούν καθώς και να αναπτύξει υπάρχουσες και νέες δεξιότητες. 

 

Το συγκεκριμένο θέμα θα ολοκληρωθεί σε δύο διήμερα σεμινάρια:

 

1ο Workshop: «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας»

Στο πρώτο διήμερο θα γίνει μία εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και στη σημασία της Συμβουλευτικής στην Ψυχική Υγεία. Θα διερευνηθεί και αποσαφηνιστεί επίσης ο ρόλος του Συμβούλου, η σχέση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, και θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και δεξιότητες της Συμβουλευτικής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Σαβ. 14 & Κυρ.15 Μαρτίου 2020, 10:00–18:00

 

2ο Workshop: «Συμβουλευτική & εφαρμογές»

Στο δεύτερο διήμερο μέσα από βιωματικές ασκήσεις και role playing  θα δοθεί η δυνατότητα να δούμε την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Σαβ. 11 & Κυρ. 12 Απριλίου 2020, 10:00–18:00

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αγγελική Κωστάλου, BA Psychology (Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας), MSc Psychology and Health (City University, Λονδίνο), Postgraduate Certificate in Counselling Skills (British Association for Counselling & Psychotherapy, Λονδίνο), Πτυχίο Ιστορίας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt. Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, με έμφαση στη σωματική διαδικασία μέσα στη θεραπευτική σχέση. Εργάζεται επίσης, ως οικογενειακή σύμβουλος, συντονίζει θεραπευτικές και ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες και διδάσκει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς. Έχει εργαστεί επίσης με ασθενείς και φορείς του HIV, καρκινοπαθείς, επιζήσαντες εγκεφαλικού επεισοδίου και κακοποιημένα παιδιά.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €300

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στο χώρο του Gestalt Foundation, Γ. Σισίνη 39, 115 28,

Πλησίον Hilton,  στον 4ο όροφο.