Το πρώτο έτος της Ζωής Μητέρας-Βρέφους

Στο σεμινάριο αυτό θα εξοικειωθούμε με τις νεότερες έρευνες από πεδίο της βρεφικής ανάπτυξης. Η  διυποκειμενική θεωρία του Daniel Stern και του Colwyn Trevarthen προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στην εξέλιξη της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, αποκαλύπτοντας τις δυνατότητες σχετίζεσθαι που έχει ένα βρέφος από την γέννηση του και ακυρώνοντας τις ως πρόσφατα κυρίαρχες οπτικές του βρέφους ως π.χ., "αυτιστικού" ή "συμβιωτικού" (ψυχαναλυτική θεωρία ανάπτυξης της Margaret Μahler).  Με τα νέα αυτά ερευνητικά δεδομένα που αποδεικνύουν τις ικανότητες αλληλεπίδρασης του βρέφους με τον φροντιστή του (συνήθως την μητέρα), η αναπτυξιακή ψυχολογία προσεγγίζει πια και προσφέρει και υποστήριξη  στις βασικές αρχές της θεωρίας της ψυχοθεραπείας Gestalt για την σημασία της διαλογικής σχέσης. Έτσι, δημιουργείται, ίσως, ένα παράθυρο ώστε και η θεραπεία Gestalt  να αποκτήσει αναπτυξιακή θεωρία συμβατή στον βασικό της κορμό. 

Ταυτόχρονα, η μητέρα συναντά το βρέφος μέσα από τον κόσμο των προβολών, των ενδοβολών και των αναπαραστάσεων που φέρει. Πώς χρωματίζεται, λοιπόν, αυτή η συνάντηση από τον κόσμο της μητέρας και πώς προσκαλεί ή δημιουργεί ασφαλές χώρο σε αυτόν τον κόσμο για αυτή τη νέα σχέση πάνω στην οποία διαμορφώνεται η αίσθηση εαυτού;

Το σεμινάριο έχει θεωρητική/ εκπαιδευτική βάση, εμπλουτισμένο με βιωματικές αναφορές, και ως εκ τούτου, απευθύνεται σε απόφοιτους και σπουδαστές από το Β' έτος και πάνω ή σπουδαστές με σχετικά ενδιαφέροντα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019                 Ώρες: 10:00-17:00

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ελπίδα Καλαϊτζή Πτυχίο Ψυχολογίας στο ΑΠΘ και MSc Συμβουλευτικής στην Αγγλία. Θεραπεύτρια Gestalt (Metanoia Institute, UK & Gestalt Foundation, Αθήνα), συστημική θεραπεύτρια (ΨΝΑ) και επόπτρια (RG, UK). Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα βρεφικής ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης μητέρας-βρέφους καθώς και θέματα από τη ψυχοθεραπευτική θεωρία & πρακτική, ηθική και δεοντολογία, και σχέδια ποιοτικής μεθοδολογίας.         Εργασιακή εμπειρία ως εργασιακός σύμβουλος, ως ερευνήτρια, ως εκπαιδεύτρια και ως επόπτρια. Από το 2001 εργάζεται στον ΟΚΑΝΑ, ως θεραπεύτρια εφήβων και γονέων, σε προγράμματα πρόληψης και σε προγράμματα αποκατάστασης. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο από το 2000.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στο χώρο του Gestalt Foundation, Γ. Σισίνη 39, 115 28,

Πλησίον Hilton, στον 4ο όροφο.

                    

                                                                       

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €80