Ο Ρόλος του «Άχρηστου» στη Δημιουργία της Ομορφιάς

Στην τρέχουσα χρονική συγκυρία γινόμαστε μάρτυρες της υποβάθμισης, ανάμεσα σε πολλά άλλα, του πολιτισμού με την ευρεία και τη στενή έννοια του όρου. Αδιάψευστη έκφραση αυτής της εξέλιξης είναι η αισθητή κυριάρχηση στην καθομιλουμένη όρων χρησιμοθηρικών, τεχνικών, οικονομίστικων και οικονομικών. Η δραματική στροφή σε "ωφελιμιστικές" προτεραιότητες καταλήγει στην αποστέρηση ανθρώπινων και υλικών πόρων από την "παίδευση", την καλλιέργεια, συνθηκών απαραίτητων όχι μόνο για την ανθρώπινη, αλλά για την ισορροπία επίσης ολόκληρης της φύσης: πρώτος ο Δαρβίνος παρατήρησε το μέγεθος του χρόνου και της προσπάθειας που καταναλώνουν όλα τα είδη, και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο, στην παραγωγή "ομορφιάς".

Από την φιλοσοφία της προσέγγισης Gestalt προκύπτει ότι η δημιουργία ομορφιάς είναι η κύρια αποστολή του ανθρώπου. Στη συζήτησή μας θα αναζητήσουμε το ρόλο που παίζει το θεωρούμενο ως άχρηστο ή περιττό σ' αυτή τη διαδικασία και, επιπλέον, μέσα στις συνθήκες που προαναφέρθηκαν.

Γιώργος Δίπλας

P.g.D. in PCA Counselling, Θεραπευτής - Εκπαιδευτής – Επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και της ΗAGT (Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt).

Τρίτη, 08/03/2016, 18:00-20:00