“Όρια: Ταξιδεύοντας στα σύνορα της επαφής, του Εγώ (Ι), του Εσύ (Thou), του Εμείς (We)”

Το δέρμα είναι μέρος του οργανισμού μας και ταυτόχρονα το όργανο που μας φέρνει σε επαφή με το περιβάλλον.

 

Με αυτήν την έννοια, το δέρμα είναι ένα όριο, ένα σημείο συνάντησης, μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε και ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από το περιβάλλον. Όρια λοιπόν, όπως αυτό του δέρματος, είναι τα σημεία συνάντησης στα οποία έχουμε την εμπειρία του τι είμαι «Εγώ», και τι δεν είμαι εγώ, του «Εσύ», μέσω της οποίας μπορούμε να συνθέσουμε την εμπειρία του «Εμείς».

 

Σε αυτή μας τη συνάντηση, θα διερευνήσουμε τι σημαίνουν τα όρια σύμφωνα με τη Gestalt θεωρία, τις ποιότητες, τη σημασία, την αναγκαιότητα τους, αλλά και πως αυτά διαμορφώνονται, καταπατούνται, μικραίνουν, μεγαλώνουν. Θα μιλήσουμε για τα όρια της επαφής, του «Εγώ» και συγκεκριμένα για τα σωματικά, της έκφρασης, της έκθεσης, της εξοικείωσης, των αξιών.

 

Τέλος, θα εξερευνήσουμε το «τι» και το «πως» σε σχέση με τα όρια, δηλαδή τι βιώνουμε και ποιος είναι ο τρόπος μας, πως πράττουμε ώστε να εμποδίζουμε ή να προάγουμε μία ζωή που χαρακτηρίζεται από εξέλιξη και ικανοποίηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέμπτη 16/11/2017 , 18:00-20:00

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αθηνά Αναγνωστοπούλου: Bachelor of Arts στην Ψυχολογία από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Πιστοποιητικό 3ετούς φοίτησης στη Συμβουλευτική από το Counseling & Psychotherapy in Scotland (COSCA). Έχει ολοκληρώσει την τετραετή εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Gestalt Foundation της Αθήνας.