Ομάδα Θεραπείας - Αυτογνωσίας στην Θεσσαλονίκη

Οι συμμετέχοντες, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, έχουν την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν θέματα που τους απασχολούν ή/και τους μπλοκάρουν. Η ομάδα λειτουργώντας σαν ένας ζωντανός καθρέφτης βοηθά τα μέλη της να εμπλουτίσουν την οπτική τους για τον τρόπο που σχετίζονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους στο «εδώ και τώρα» και δίνει τη δυνατότητα στην καθεμιά και στον καθένα, να καθαρίσει τις «θολές» μορφές στον προσωπικό του καθρέφτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που συμμετέχουν, υποστηρίζονται, στη βελτίωση της επίγνωσης και της επαφής με τον εαυτό τους ως «όλον», στην προσωπική τους ανάπτυξη, στον πειραματισμό και στη δοκιμή, στην ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης∙ ώστε να μπορούν να πραγματώνουν, εφόσον το επιδιώκουν, προσωπικές αλλαγές που θα τις μεταφέρουν και «έξω» από τη θεραπευτική ομάδα αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και απολαμβάνοντας τις χαρές∙ αντλώντας ικανοποίηση από τη Ζωή!

Ημέρα/ Ώρα: Τρίτη / 19:00-21:00

Έναρξη: 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η ακριβής ώρα διεξαγωγής της ομάδας θα συζητηθεί με τους συμμετέχοντες

Συντονισμός: Μαυρομιχάλης Αναστάσης, M.Sc. Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €80/ μήνα

€60/ μήνα (τιμή για φοιτητές)