ΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ (Νοέμβριος 2018- Ιούνιος 2019)

«Οι συμμετέχοντες/ουσες, μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής ομάδας, έχουν την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις της ζωής τους που τους φαίνονται αδιέξοδες. Η ομάδα, λειτουργώντας σαν ένας πολλαπλός ζωντανός καθρέφτης, βοηθά τα μέλη της να εμπλουτίσουν την οπτική τους, ως προς τον τρόπο που σχετίζονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους, και να καθαρίσουν τις «θολές» μορφές στον προσωπικό τους καθρέφτη. Οι άνθρωποι νιώθουν να παίρνουν υποστήριξη, καθώς η ομάδα είναι πάντα παρούσα, σαν το χορό στο αρχαίο δράμα, για να ακούσει, να αναγνωρίσει και να δώσει ανατροφοδότηση. Το κάθε μέλος, στον δικό του ρυθμό, βιώνει την προσωπική του ανάπτυξη, καθώς βελτιώνει την επίγνωσή του - την επαφή με τον εαυτό του και με τους άλλους και η ομάδα αποτελεί τον πρώτο ασφαλή χώρο, όπου μπορούν, όταν τα μέλη νιώθουν έτοιμα, να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν νέες συμπεριφορές. Τελικά, να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη για τις αλλαγές που θα μεταφέρουν «έξω» από τη θεραπευτική ομάδα, ώστε να αντιμετωπίζουν περισσότερο αποτελεσματικά τις δυσκολίες και να απολαμβάνουν πιο ουσιαστικά τις χαρές αντλώντας ικανοποίηση από τη Ζωή! Τη δική τους ζωή!!»

 

Δευτέρες 19:15 – 21:15

Έναρξη Νοέμβριος 2018

 

Συντονισμός: Μαυρομιχάλης Αναστάσης, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ. Μέλος της EAGT και της Ελληνικής Eταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt. Μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.). Ηθοποιός.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          €80/ μήνα

                                                €60/ μήνα (τιμή για φοιτητές του Κέντρου)