Βιωματική ομάδα: Θάνατος, ελευθερία, υπαρξιακή μοναξιά.. και η θεραπευτική σχέση: μια συμπόρευση στην αγωνία νοηματοδότησης της ζωής.

Θάνατος, ελευθερία, υπαρξιακή μοναξιά, και αγωνία νοηματοδότησης της ζωής: τα βασικά υπαρξιακά θέματα. Το φόντο.

 

Η θεραπευτική σχέση: μια πορεία, μια συμπόρευση που καλείται να διαπραγματευτεί τελικά τα βασικά υπαρξιακά θέματα. Η μορφή.

 

Ο Irvin Yalom γράφει στο βιβλίο του Υπαρξιστική Ψυχοθεραπεία (1980): «Δύο είναι τα αποφθέγματα της ψυχοθεραπείας: α) Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να φέρει τον ασθενή στο σημείο στο οποίο μπορεί να κάνει μια ελεύθερη επιλογή και β) η σχέση είναι αυτή που θεραπεύει— αυτό είναι το ένα και πιο σημαντικό μάθημα που μπορεί να μάθει ένας ψυχοθεραπευτής» (σελ.401). Δηλαδή, η αληθινή συνεύρεση (encounter) του θεραπευτή και του θεραπευόμενου είναι αυτή που γιατρεύει και όχι η θεωρητική του τοποθέτηση.

 

Ο Buber γράφει (1970): όταν το εγώ μπορέσει να συναντήσει και να συνδεθεί με το εσύ, έχει ήδη υποστεί μεταμόρφωση» (σελ. 179). Πώς μπορώ από τη θέση του θεραπευτή να συνδεθώ με το «εσύ», έχοντας ως φόντο και για το δικό μου δρόμο το θάνατο, την ελευθερία, τη μοναξιά και το νόημα για τη δική μου ζωή;

 

Σας προσκαλούμε σε μια βιωματική ομάδα με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια, αποδοχή και ασφάλεια να συνδεθούμε, να συμπορευτούμε, να συντροφεύσουμε ο ένας τον άλλον προς μια βαθύτερη συνειδητότητα.

 

Ημερομηνίες: Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 17:00 – 19:00

       Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 17:00 – 19:00

       Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 17:00 – 19:00

       Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 17:00 – 19:00

       Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 17:00 – 19:00

       Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 17:00 – 19:00

       Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 17:00 – 19:00

       Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 17:00 – 19:00

 

Συντονίστριες: Μανωλάκη Κατερίνα, ψυχολόγος Α.Π.Θ.-ψυχοθεραπεύτρια Gestalt,

 Παντελίδου Λένα, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., εκπαιδευμένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 160€