Κύκλος Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, τους προσωπικούς του προβληματισμούς, τα άγχη του ή ακόμα και την έλλειψη νοήματος στη ζωή του. Μέσα από την αυτογνωσία, ο συμβουλευόμενος με συνοδοιπόρο το σύμβουλο ψυχικής υγείας ανακαλύπτει το δρόμο που θα τον οδηγήσει σε μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή. Μαθαίνει να αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει και να ανακαλύπτει νέες, να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα θέματα που τον απασχολούν, να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ή ακόμα και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Κυρίαρχος στόχος μια πιο ικανοποιητική και δημιουργική ζωή.

 

Ο συγκεκριμένος κύκλος θα ολοκληρωθεί σε δύο διήμερα εργαστήρια:

 

1ο Workshop: «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας & δεξιότητες στη Συμβουλευτική διαδικασία»

Σε αυτήν τη συνάντηση θα δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:

  • Τι είναι Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας - Βασικές αρχές Συμβουλευτικής
  • Ποιος ο ρόλος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας - Συμβουλευτική Διαδικασία
  • Σχέση της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας με την Ψυχοθεραπεία
  • Δεξιότητες Συμβουλευτικής - Συμβουλευτική σχέση

 

2ο Workshop: «Συμβουλευτική & εφαρμογές»

Εφαρμόζοντας τη Συμβουλευτική σε θέματα όπως: Άγχος, Θλίψη, πένθος, θέματα υγείας, οικογένειες, γονείς, παιδιά, εφήβους. Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου και εφαρμογή σε case studies

 

Ημερομηνίες:  Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 10:00 – 18:00

Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Μαΐου 2018 10:00 – 18:00

 

Συντονισμός: Παπαθανασίου – Πεχλιβανίδου Αικατερίνη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Bachelor of Science in Psychology, University of Sheffield, UK, Master In Psychology and Counseling, University of Sheffield, UK, Gestalt Therapist, Gestalt Foundation Psychotherapy & Training center Θεσσαλονίκης, Μέλος του APA (American Psychological Association), BPS (British Psychological Society), EAP (European Association of Psychotherapy), EAGT (European Association for Gestalt Therapy), HAGT (Hellenic Association of Gestalt Therapy) HCPC (Health and Care Professional Council, UK) ΣΕΨ (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 280€ ολόκληρος ο κύκλος εκπαίδευσης