Η Σημασία της Δέσμευσης στην Επαφή και ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος του Θεραπευτή

Στην πρακτική της προσέγγισης Gestalt, τα ζητήματα της επαφής και της επίγνωσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Επαφή και επίγνωση συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, καθώς η επίγνωση μπορεί να προκύψει μόνο μέσω της επαφής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να νοήσουμε την επαφή ανεξάρτητη από την απόσυρση, όπως επίσης την επίγνωση ανεξάρτητη από την άγνοια ή την παραπλάνηση.

 

Στις συναντήσεις μας θα εξερευνήσουμε τη σημαντικότητα της επαφής, τους μηχανισμούς που την διέπουν και το ρόλο του θεραπευτή, ως διαμεσολαβητή, στη διαδικασία επίτευξής της.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 18:00 – 22:00

    Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 10:00 – 18:00

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δίπλας Γιώργος, P.g.D. in PCA Counseling, Εκπαιδευτής, Θεραπευτής, Eπόπτης Gestalt, μέλος της EAGT και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), κάτοχος ECP. Mέλος Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (H.A.G.T.).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 160€