ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ σε περίοδο κρίσης «Εξ αποστάσεως … επαφή»

Πανδημία Κορωνοιού!!! Κλίμα αναστάτωσης, φόβου, πανικού, κατάσταση εγκλεισμού και απομόνωσης!!!

Τέτοιες γρήγορες, αναπάντεχες και αναγκαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, συχνά, παρουσιάζουν σημαντικές «δυσκολίες» και «περιορισμούς» στην καθημερινότητά μας που όμως ταυτόχρονα, αυτές οι ίδιες δύσκολες καταστάσεις μπορούν να προσφέρουν και μια σειρά από ενδιαφέρουσες «δυνατότητες» με αποτέλεσμα η «κρίση» να αποτελέσει μία ευκαιρία να συνυπάρξουμε με νέους τρόπους, να νοιαστούμε ο ένας για τον άλλον. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που δυσκολεύουν ορισμένα άτομα να προσαρμοστούν στους ρυθμούς που επιβάλλονται από τα νέα πρόσκαιρα δεδομένα και χρειάζονται στήριξη για να αντιπαρέλθουν αυτούς τους  αιφνίδιους περιορισμούς!!!

Στο πλαίσια αυτής της «πανδημίας – κρίσης», το Gestalt Foundation με τους εκπαιδευόμενούς του θεώρησαν ότι ήταν η στιγμή που θα μπορέσουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε συνανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται στήριξη.

Ξεκίνησαν λοιπόν μέσω του link https://www.facebook.com/group.process.team μία καινούρια τηλεφωνική και διαδικτυακή πρακτική, προσφέροντας εθελοντικά - συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης Gestalt, μέσω Skype, Messenger, Viber, WhatsApp ή τηλεφωνικά, σε όποιον τις έχει πραγματικά ανάγκη!

Οι συνεδρίες είχαν και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και περιοδικότητα και ακολουθούν τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχοθεραπευτών και των συμβούλων ψυχικής υγείας Gestalt.

Στο συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη, ανταποκρίθηκαν 150 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε 30 εκπαιδευόμενους θεραπευτές Gestalt και οι οποίοι με τη σειρά τους, υποστηρίχθηκαν από 4 εποπτικές ομάδες!