Συμμετοχή Ψυχολόγων Ψυχοθεραπευτών Gestalt στο 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας

Συμμετοχή Ψυχολόγων Ψυχοθεραπευτών Gestalt στο 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας

Από τις 7 – 9 Οκτωβρίου 2022 διεξήχθη το 1ο Συνέδριο Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας στο Κτήριο ΑΚΙΣΑ εντός του ΠΓΝ Αττικόν στην Αθήνα. Στο Συνέδριο αυτό, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 10:45 - 12:45, συμμετείχε  η Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt Γιάννα Γιαμαρέλου στη Στρογγυλή Τράπεζα με γενικό θέμα «Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ» και παρουσίασε το θέμα: «Η ροή της εμπειρίας και η σημασία της συνάντησης στην παρούσα συνθήκη».

 

Την ίδια ημέρα, 18:30 – 20:00 η Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt Κάτια Χατζηλάκου προέδρευσε στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT» όπου συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι Ψυχολόγοι Ψυχοθεραπευτές Δ. Χαντζιάρα, Δρ Γ. Γιαγλής και Δρ Α. Μερτίκα.