ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΨΕ

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022,  στις 10:00 – 13:00 η Κα Δ. Μπάλλιου συμμετείχε στην 17η διαδικτυακή μετεκπαιδευτική συνάντηση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος η οποία στόχο είχε  την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του θέματος “Σωματική και Συναισθηματική Κακοποίηση - Επιβίωση από το Τραύμα» μέσα από τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

Με τίτλο “Λειτουργίες Εαυτού και Θεραπεία Gestalt” η παρουσίαση της Κας Μπάλλιου περιλάμβανε τόσο θεωρία όσο και βιωματική πράξη.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι λειτουργίες εαυτού είναι τα μέσα, τα εργαλεία και οι δυνατότητες μέσω των οποίων ο εαυτός οργανώνει και ενσωματώνει την εμπειρία του, καθώς αλληλεπιδρά στο περιβάλλον του. Ως συνέπεια της κακοποίησης – τραύματος, λειτουργίες εαυτού, όπως η ικανότητα αυτορρύθμισης, η δυνατότητα να κάνω επιλογές, η δυνατότητα σύνδεσης, υποστήριξης και διαβάθμισης των συναισθημάτων, η δυνατότητα διαχείρισης ορίων, έντασης και διέγερσης, αντίληψης της πραγματικότητας κ. ο. κ,  υπο-αναπτύσσονται ή περιορίζονται στην πορεία της ανάπτυξης του ατόμου που έχει κακοποιηθεί.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες αυτές αναπτύσσονται, οργανώνονται και ενσωματώνονται, μέσα στην θεραπευτική διαδικασία έτσι ώστε η ίαση του τραύματος να αρχίσει να αναδύεται και το μοτίβο του σχετίζεσθαι να αλλάζει

 

Μπάλλιου Δέσποινα, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt, κάτοχος ECP  Μέλος της Επιτροπής των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων της EAGT Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation και της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt.