Δημοσίευση άρθρου με τίτλο: «Η ΠΟΤΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ» της Δ. ΜΠΑΛΛΙΟΥ, στο τεύχος 10, του περιοδικού «ΕΠΟΧΗ» που μόλις κυκλοφόρησε.

Δημοσίευση άρθρου με τίτλο: «Η ΠΟΤΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ» της Δ. ΜΠΑΛΛΙΟΥ, στο τεύχος 10, του περιοδικού «ΕΠΟΧΗ» που μόλις κυκλοφόρησε.

Στο τεύχος 10 του περιοδικού ΕΠΟΧΗ -ψυχοθεραπεία, φαινομενολογία- ερμηνευτική, δημοσιεύθηκε το άρθρο της Δ. Μπάλλιου με τίτλο: Η ΠΟΤΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ – Η οικο-φαινομενολογική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Gestalt.

 

Στο άρθρο αυτό, η κα Μπάλλιου ξεκινώντας από την παραδοχή ότι κάθε περιοχή της γης υπόκειται σε διαφορετικής φύσεως περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και ότι όλες οι περιοχές, αλληλοεπηρεάζονται στον τρόπο χειρισμού του περιβαλλοντολογικού ζητήματος που μπορεί να μη γνωρίζει εθνικά σύνορα, σχετίζεται, όμως, με τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, είναι προφανές ότι η λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολύπλοκη. Διερευνά λοιπόν, μέσα από την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Τι έχει πάει λάθος στη σχέση μας με το περιβάλλον;

2. Γιατί οι αλήθειες είναι τόσο δύσκολο να φανερωθούν;

3. Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα πάντα «ως δια μαγείας» όπως πιστεύουν πολλοί;

4. Υπάρχει ελπίδα η στάση μας απέναντι στη φύση να επαναπροσδιοριστεί;

 

Η θεραπεία Gestalt ως μία οικο-φαινομενολογική προσέγγιση, υποστηρίζεται από αρχές και έννοιες όπως «οργανισμός/ περιβάλλον», «επαφή», «επίγνωση», «πολώσεις», «υπαρξιακός διάλογος» και «κοινωνική υπευθυνότητα» -έννοιες που είναι ικανές να ευαισθητοποιήσουν τόσο θεραπευτές και θεραπευόμενους, όσο και τους οργανισμούς και την κοινωνία απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις του αιώνα μας και καταλήγει ότι εκτιμώντας την αμοιβαία φύση των αλληλένδετων φαινομένων στο πεδίο «οργανισμού/ περιβάλλοντος», ενστερνιζόμενοι την πολυπλοκότητα που διακρίνει την εμπειρία της σύνδεσής μας με τον κόσμο και διατηρώντας την υπαρξιακή αβεβαιότητα σ’ ένα «δημιουργικό κενό», συμβάλλουμε στην ανάδυση μιας νέας νοοτροπίας στη σχέση μας με το περιβάλλον.