Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε κατόχους γενικού πτυχίου ή πτυχίου συμβουλευτικής (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, νομικούς, κ.ά.)
 • Σε διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων, συμβούλους επιχειρήσεων, καλλιτέχνες .
 • Σε όσους έχουν εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής ή έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα συμβουλευτικής

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής ή πτυχίο συμβουλευτικής
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα
 • Προσωπική συνέντευξη όπου ο ενδιαφερόμενος αξιολογείται κατά περίπτωση
 • 2 Συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και περιλαμβάνει:

 • 450 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρία της θεραπευτική προσέγγισης Gestalt (τριετής φοίτηση τουλάχιστον)*
 • 100 ώρες εκπαίδευσης κορμού που περιλαμβάνουν Εισαγωγή στη Συμβουλευτική & Βασικές Δεξιότητες, Ψυχοπαθολογία, και θεματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως κρίση, κακοποίηση, απώλειες κλπ
 • 200 ώρες πρακτικής εξάσκησης
 • 50 ώρες εποπτείας
 • 200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης που επιμερίζονται σε 150 ώρες ομαδικής θεραπείας (τρία χρόνια) και 50 ώρες ατομικής θεραπείας.
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας - Case-study

* Δυνατότητα παρακολούθησης και 4ου έτους μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευτές.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει παραδώσει τη διπλωματική του εργασία (βιβλιογραφική ή περιπτωσιολογική μελέτη).

Με τη συμπλήρωση των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και των απαιτούμενων εργασιών με επιτυχία, ο εκπαιδευόμενος σύμβουλος ψυχικής υγείας παραλαμβάνει από το Gestalt Foundation πιστοποιητικό εκπαίδευσης, στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt για συμβούλους Ψυχικής Υγείας, το οποίο του επιτρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής) ώστε να πιστοποιηθεί ως τακτικό μέλος της.