Δραστηριότητες Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων τουΚέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation προγραμματίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2017—2018 μία σειρά ομάδων αυτογνωσίας, ομάδων εποπτείας, εργαστηρίων, ανοιχτών διαλέξεων και βιωματικών ομάδων καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης εποπτών (Θεσσαλονίκη), πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Αθήνα) και πρόγραμμα Gestalt In Organizations (Αθήνα). 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις επιμέρους κατηγορίες μας.